Програма „Младежта в действие“ със стипендия в Букурещ

В Букурещ ще се проведе международен семинар на тема „Наслади се на културното многообразие чрез младежки обмени“ (Enjoy Cultural Diversity on Youth Exchanges). Обучението ще бъде в периода от 23 до 28 ноември 2010 г., като работният език е английски. Семинарът цели да създаде мрежа от партньорски организации, готови да си сътрудничат и да обмени … Продължение