Ефективният маркетолог и ефктивна кампания

Днес ще прочетете последния пост от обобщението на Digital Marketing Seminar. Както казах още в началото, Херман Сакристан говори доста по-обобщено за маркетинга и сподели по много систематичен начин основни истини за маркетинговите дейности. В презентацията му имаше няколко интересни списъка, които ще представя сега. И преди съм казвала колко полезни са ми списъците за бърза проверка на работата и систематизиране на знания – мисля, че ще бъдат интересни и на вас.

Ефективният маркетолог

Според Херман, маркетолозите трябва да се опират на няколко основни източника на ефективност: информация за публиките и маркетинговите трендове, въобрaжение за създаване на креативни кампании, чувствителност за нагласите на потребителите, ефективни канали за комуникация и постоянство. Ефективният маркетолог:
 1. Различава спешните от важните неща и се фокусира на вторите.
 2. Говори много малко за продукта, а да акцентира върху това как продуктът ще помогне на потребителя.
 3. Подхожда към работата си с голям ентусиазъм и желание да помогне на клиентите.
 4. Не се страхува от промените, а ги използва адекватно.
 5. Казва на потребителите това, от което те се интересуват, а не това, което той иска да каже.
 6. Познава потребителите си по-добре от конкурентите.
 7. Знае каква информация за потребителите му трябва, за да продава по-добре.
 8. Знае, че не е експерт за продукта.
 9. Оценява кампанията на макро-ниво.
 10. Намира точните партньори, които затвърждават имиджа на продукта.
 11. Създава правилната представа за продукта в ума на потребителите, като се фокусира върху точен акцент, който отговаря на точната целева група, за която имат достатъчно информация и знания.
 12. Фокусира се и върху вътрешните комуникации, като третират служителите като клиенти.
 13. Постоянно измерва и оценява резултатите.
 14. Познава основните правила в маркетинга и комуникациите.
 15. Обръща внимание на детайлите
 16. Представя продукта като създава връзка с нуждите и желанията на потребителите.
 17. Прави простите неща по-добре от конкурентите си.
 18. Има богато въображение и може да се постави на мястото на клиента.
 19. Привежда плановете си в действие.
 20. И никога не се отказва!!!

Ефективната маркетингова кампания

Херман сподели и 10-те основни причини, поради които кампаниите се провалят:

 1. Говорите на грешните хора или не стигате до точната целева група.
 2. Нямате  достатъчно информация за потребителите.
 3. Не създавате достатъчно креативни кампании, които да спечелят вниманието на публиката.
 4. Нямате точен комуникационен фокус и стратегия.
 5. Не използвате правилния канал, а говорите там, където вашата целева група не присъства.
 6. Не сте тествали кампанията с експерта – самият потребител.
 7. Предавате се твърде рано, защото очаквате незабавни резултати.
 8. Не сте дали на потребителите достатъчно лесен начин да купят продукта ви.
 9. Не оползотворявате максимално маркетинговия бюджет – фокусирате се на впечатляващи кампании, а не на ефективни такива.
 10. Не сте проверили всички детайли или сте избързали с кампанията, защото сте търсели бързо решение.

 

Цели и комуникация

И като бонус – една доста полезна графика, която показва как трябва да промените комуникационната стратегия според целта и различните целеви групи. Разбира се, последователността на маркетинговите цели е запазена отдавна: информиране на потребителте, създаване на познаваемост, формиране на нагласа, изграждане на връзка и доверие, продажба, повторни продажби. Когато стигнем до момента на продажба обаче, трябва да използваме различно послание според количеството продажби, които клиентът прави и според честотата на покупка:

 

Моето мнение

Херман Сакристан е интересен лектор. Презентацията му със сигурност е била много полезна за мениджъри, които искат да си създадат общо впечатление за маркетинга – което, доколкото видях, беше и основната част от присъстващите. Нови неща за мен почти нямаше, но както каза и Бисер, добре е основите на маркетинга да ти бъдат напомняни от време на време – защото дори каналите да се променят, цялостната логика на маркетинговата комуникация остава повече или по-малко същата. Очаквах по-голям фокус върху дигиталните комуникационни канали, но там важи правилото, на което Херман наблегна многократно: бъдете персонални в комуникацията и дайте възможно най-точните причини за покупка на всеки потребителски профил. 1-към-1 е новото много-към-много.

Автор: Васи ли?

mediacafe.bg

За автора