Картонен фотоапарат

kartonenfotoaparat
Наскоро навлезлите и в България магазини IKEA се заинтересуваха от битова електроника, която да предложат на клиeнтите си. Неотдавна бе рекламирана марка телевизори, вградени в нощно шкафче, а днес свръхевтин цифров фотоапарат, който няма дори екран.

Най-оригиналното хрумване, относно това устройство е дисплеят. Практически ролята на дисплей изпълнява една цепнатина в картон. Оказва се, че въпреки скептицизма и това е напълно достатъчно, за да се правят снимки. Паметта на фотоапарата позволява да съхранявате 40 снимки, посвен това с помощта на USB тя може да се включи към компютър. Така въпросните снимки могат да бъдат прехвърлени, а паметта да се освободи .
Въпросът, дали едно такова устройство би могло да има реално практическо приложение, остава повече от актуален. Още повече, че почти всеки моболен телефон в днешно време е снабден с камера(освен моя-той е с шайба!!!). Вероятно тази приумица е насочена към някои клиенти с по-странно светоусещане. Към хората, които искат да притежават всеки писък на модата, без значение, че това може да граничи с кича.А такива потребители напоследък не са рядкост.

mediacafe.bg
– Димо Димчев

За автора