Половината езици на Земята изчезват?

В днешно време по цялата земя се говорят повече от 7000 езика, но въпреки този факт една група изследователи смятат, че до следващият век, половината от тях ще изчезнат. За да попречат тази мрачна прогноза да се превърне в горчива реалност в официалният блог на Гугъл, преди дни беше обявено, че компанията поставя началото на един доста амбициозен проект.

Проектът, наречен „Застрашени езици“ (The Endangered Languages Project), подкрепен от една нова коалиция – Алиансът за езиково разнообразие (Alliance for Linguistic Diversity) дава възможност на тези, които имат интерес към съхраняването на езиците, място, където да съхраняват и достигат проучвания, да търсят и дават съвети и да създават връзки със свои колеги по цял свят.
На хората се предоставя възможност да споделят своите знания и изследвания и да поддържат съдържанието на сайта.
Една група изследователи вече започна да допринася с разработки, които включват както ръкописи от 18-ти век, така и модерни инструменти за учители като видео и звукови образци, а също така и образователни статии. Повече от ясно е, че „Гугъл“ играе важна роля в пускането в ход и развитието на проекта, но все пак неговата дългосрочна цел е насочена към тесни лингвисти и водещо е запазването на застрашените езици.
От компанията обявяват, че за целите на това начинание след няколко месеца те „ще предадат щафетата“ на първия Културен съвет на народите (First Peoples’ Cultural Council, FPCC) и Институтът за езикова информация и технологии (отговорен за The LINGUIST List) към Мичиганският университет.
FPCC ще изземе функциите на сегашният Борд на съветниците на проекта и ще изгради дългосрочна стратегия за развитието на проекта. The LINGUIST List пък ще отговаря за техничесите въпроси.
mediacafe.bg – Димо Димчев

 

За автора