Реч за края на годината – кошмар или възможност?

Ако вие сте директор, управител или мениджър от всяко едно ниво и от вас се изисква да изнесете „Реч за края на годината“, как си я представяте?За тези, които вече действат като мотивационни лидери това е чудесна възможност да насочат поглед към изпълнението на задачите и статистиките от последните години, и да използват това като трамплин за да започнат новата година с нови цели.

В една такава ситуация си проличава разликата между „Мениджър“ и „Лидер“.

 

Когато наближава края на годината, съвсем естествено е да погледнем назад и да си дадем равносметка какво сме постигнали. Тогава можете да си зададете някои от следните въпроси:

 

 

• Ако през изминалата година вие сте управлявали екип, наистина ли сте наясно с неговите постижения, като цяло и на отделните му членове?

• Знаете ли какви са силните и слабите им страни?

• Как те работят и комуникират помежду си и с вас?

• Знаете ли с какви проблеми и трудности е трябвало да се справят?

• Приемате ли екипа като личности или просто като ваши служители?

• Имали ли сте възможността да работите заедно с тях, в тяхната среда?

• Споделяли ли сте техните успехи, хвалили ли сте ги, възнаграждавали ли сте ги?

• Има ли свободна комуникация между членовете на вашия екип и вас?

• Насърчавате ли членовете на екипа да мислят „извън кутията“ и да представят идеи и предложения за подобряване и развитие?

• Редовно ли обсъждате факти за напредъка и целите на компанията?

 

Отговаряйки честно на горния списък от 10 точки, как се оценявате? Ако можете да отговори с „Да!“ на всички или на повечето от тях значи, че вашият екип ви възприема като „Лидер“ и може да очаквате, че вашият бизнес ще се движи напред и ще търси по-голям успех през следващата година.

 

Ако повечето от отговорите са отрицателни, вие вероятно сте просто „Мениджър“ и в най-добрия случай вашата фирма ще бъде подложена на оцеляване или спад.

 

Ако можете да погледнете положително на тези въпроси, вие сте лидер, и вашият екип ще продължи да ви уважава и ще ви следва. Това ще ви улесни и в момента, когато трябва да се изправите пред колегите си на новогодишното тържество или парти на компанията за да ги поздравите, но задавате ли си въпроса защо?
Защото вие вече ще имате тяхното доверие и вниманието им, защото те знаят, че вие се интересувате не само от компанията, но и от тях като личности.

 

Така че възползвайте се от възможността да направите тази връзка още по-силна. Вашата реч трябва да бъде:

 

1. Положителна – подчертайте добрите моменти от изминалата година, похвалете вашият екип за постиженията.
2. Мотивираща – споделете важните цели и стратегии за следващата година.
3. Кратка и ясна – за да не отнема от времето на мероприятието.

 

За да постигнете най-добър резултат се подгответе добре, направете го лично, не се поддавайте на изкушението да използвате пауър поънт, графики, доклади и т.н., това не е лекция! Може да започнете с уместна шега, да вмъкнете закачки, но избягвайте критиката, та дори тя да е конструктивна, защото това може да злепостави някого лично. Завършете с нещо оптимистично – и го направете кратко.

 

Тони Джеймс, коуч по публични изказвания

Статията е предоставена от NewBiz Elements

mediacafe.bg

За автора