Община Пловдив подгони стопаните на кучета

Община Пловдив подгони собствениците на кучета в града. За неплатени такси и непредставяне на медицински паспорт притежателите ще плащат до 1000 лева глоби. Годишната цена за регистрация в електронен регистър на четирикрак любимец е 20 лева.  Справка от електронния регистър но показва, че за 124 от регистрирани в предходни години домашни кучета не е заплатена годишната такса. Собствениците на тези кучета били получили уведомление – покана за заплащане на дължимите суми в кметството по местоживеене, никой не се е трогнал да плати на общината.

Съгласно местната нормативна уредба:

– За липса на издаден ветеринарно-медицински паспорт, ваксинация и обезпаразитяване – глобата е от 50 до 100 лв.

– За неспазени условията по извършване на регистрация на домашното куче и неплатена такса за притежаване на куче – глобата е от 100 до 300 лв.

– За деклариране на неверни данни и обстоятелства, и/или данни водещи до намаляване или освобождаване от заплащане на такса за притежаване на куче – глобата е от 300 до 1000 лв.

– За непредставяне на ветеринарно-медицински паспорт и удостоверение за платена такса за притежаване на куче при проверка от упълномощените длъжностни лица – глобата е от 100 до 300 лв.

 

mediacafe.bg

За автора