Студентите престават да се самовъзприемат като елит
В пловдивски Университет „Паисий Хилендарски” се проведе среща с евродепутата Ивайло Калфин на тема „Студентските програми и достъпът до пазара на труда на ЕС. Шансове и предизвикателства пред българските студенти”. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” е един от трите избрани университета в България, които участват в проучване доколко студентите са запознати с методите и проблемите, свързани със студентската мобилност и достъпът до пазара на труда на ЕС.

Сред темите, на които се наблегна по време на срещата, бяха популяризирането на стажовете в чужбина и проблемите при кандидатстване по програмите за обмен на студенти в рамките на ЕС.

Според проучването 84% от работодателите в ЕС търсят кадри, които са завършили своето образование на едно място, но имат опит и стаж в друга страна. От друга страна едва 4 % от студентите в България са се възползвали от програма за обмен, каквато е и програмата „Еразъм”. Този нисък процент може да се обясни с плахостта от страна на студентите и несигурността им по отношение нивото им на езикова подготовка.

След представянето на данните от предварителните проучвания и презентацията на доц. Стоянова за развитието на програма Еразъм в рамките на България и в частност в ПУ „Паисий Хилендарски„ беше проведена отворена дискусия, която засегна проблемите на студентите, свързани с Еразъм мобилностите, студентските стажове и популяризирането на България като Еразъм дестинация.

Събитието се реализира благодарение на подкрепата и инициативността от страна на ръководството на ПУ, представено в лицето на доц. Козлуджов и доц. Мария Стоянова – координатор за Еразъм към ПУ, Студентски съвет към ПУ и Иво Инджов- политолог.

 

Роси Костадинова – mediacafe.bg

За автора