„Оживялата изложба“ гостува в Природонаучния музей

Гост на Природонаучен музей ще бъде „Оживялата изложба“ на Зелени Балкани, която представя макети в реален размер на редки и защитени видове птици, срещащи се в обхвата на Зеления Пояс на територията на България, Гърция и Турция. Организаторите на изложбата ще запознаят гостите с детайли за живота на защитените видове, както и с подробности за Зеления пояс и НАТУРА 2000.

Събитието се организира за отбелязване на двата много значими дни за опазването на околната среда – Световният ден на горите 21 март и Световният ден на водата 22 март.

В празничния уикенд (20 и 21.03) всички деца до 7 години ще посещават Експозицията на музея безплатно и ще получават атрактивен подарък –истински зъб от акула. Малчуганите ще имат възможност да участват и в ателие за оцветяване на белошипи ветрушки, като използват за модел реалистични макети на мъжка и женска птица, предоставени от Зелени Балкани.

Посетителите ще имат възможност да се запознаят с малкия корморан, царския орел, черния лешояд, червеногушата гъска и гривестата рибарка. Централно място в изложбата е отделено на белошипата ветрушка – рядък вид, доскоро смятан за изчезнал като гнездящ от територията на България. В рамките на проект „Живот за белошипата ветрушка“  Зелени Балкани полага специални грижи за опазването на този рядък сокол. Тази изложба е част от усилията на организацията да привлекат вниманието към редките видове птици и значимостта на тяхното опазване.

Изложбата ще бъде открита на 20 март в 11 часа, а макетите за оцветяване ще останат в музея до 21 април и ще могат да бъдат видяни като част от експозицията.

За автора

Вашият коментар