НМФ бе на посещение в Смолян и Гудевица

НЧ “Бъдеще сега” и членове на борда на НМФ посетиха Смолян, на път за заседание в Гудевица. Визитата в Смолян включваше срещи с МИКЦ-ЯКО, младежки организации, центърът Европа Директно и Община Смолян.

nmf_smolyan

>По време на посещението си в МИКЦ-ЯКО се проведе дискусия, свързана с развитието на МИКЦ в направление, което НМФ проучва, а именно развитието на младежките зони в България. Това беше и тема на неформална среща с Община Смолян. “Младите хора имат нужда от пространство и ресурси, за да провеждат инициативи, спрямо своите интереси и мотивация и в тази насока имат нужда от подкрепа”, заяви председателят на НМФ по време на срещата с Марин Захариев – зам. кмет на Смолян.

“За Общината младите хора са потенциал, които ние започваме да привиличаме”, сподели зам. кмета. Само за последните няколко месеца Общината вече активно реализира дейности, като турнир по плажен волейбол, а младежкият тузизъм е сред възможностите, които общината може да популяризира. Центрове като читалището в Гудевица са чудесен пример за привличане на млади хора от различни части на света в дейности свързани с неформалното образование, екологичното земеделие или близостта с природата.
В лицето на Марин Захариев младите хора със сигурност имат и ще имат подкрепата на общината според възможностите и ресурсите на местната власт. От скоро, по инициатива на местни младежи, всяка първа събота на месеца се организират дейности, които вече привличат вниманието на местната общност. Дискутираха се и възможностите за подкрепената от НМФ инициатива за създаване на местен младежки фонд, който да осигурява минимална финансова подкрепа за младежки инициативи. Г-н Захариев е сред застъпниците на тази идея и ще работи за нейната реализация.

 

По време на срещата с ученическия парламент в града не бяха изненада проблеми като липсата на достатъчно възможности за оползотворяване на свободното време и безработицата.
mediacafe.bg

За автора