Разкриха истинската година на рождението на Васил Левски

Във вторник в зала „Васил Караиванов“ на Община Карлово се случи нещо много интересно. Поводът беше представяне на две книги за Апостола на Свободата. Едната е с автор юристът доц. д-р Маргарита Златарева, която разглежда подробно процеса срещу Васил Левски, въз основа на нови документи, открити в последно време, и задълбочен правен анализ на османското законодателство. Изводите на изследователската са категорични, че Високата порта е съзнавала отлично заплахата от комитетската мрежа и революционната дейност на Апостола. По тази причина е направено всичко възможно при разследването и процеса да бъдат най-стриктно спазвани законите, тъй като въпросът придобива международни измерения. Всякакви съществуващи спекулации, че Апостола е съден като криминален престъпник и присъдата е в разрез с действащото законодателство в Османската империя са категорично опровергани. Доц. М. Златарева освен като преподавател има забележителна кариера като съдия във всички съдебни инстанции – районен съд Пловдив, окръжен съд Пловдив, Върховен касационен съд и Конституционен съд на Република България. Книгата е посветена на родния град на авторката и Апостола – Карлово.

Втората книга е ново преработено и допълнено издание на сборника „Левски пред съда на портата“ с главен редактор проф. д-р Пламен Митев от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. На повече от 600 страници са публикувани всички документи във връзка със залавянето, процеса и екзекуцията на Левски; за пръв намират място три новоткрити османски документа. Извършена е много работа по уточняване на хронологията заради разликите в османската и европейската системи за измерване на времето. Друга важна разлика с предното издание е подредбата на документите така, че по-лесно да бъде проследена нишката на случая и процеса – разпити, свидетелски показания, телеграми, писма, резолюции.

Много по-интерсно обаче стана след представянето. Проф. Митев оповести, че в съвсем близко време в поредния брой на списание „История“, чийто главен редактор е той, предстои да излезе материал от него и известния изследовател османист Григор Бойков, в който се публикуват за пръв път османски документи, доказващи по-категоричен начин, че Васил Левски е по-млад с три години – роден през 1840 г. Вероятността за грешка е много малка, тъй като документите са няколко, а османските регистратори са изключително пунктуални по отношение на записване на възрастта на малките момчета. Освен за рожденната година, документите съдържат нови непознати данни и по други въпроси. Оказва се, че родната къща на Васил Левски е в друга част на Карлово, а не на мястото, където сега се издига Националният музей, посветен на героя. Разрешен и то с пълна категоричност е и друг проблем – кога умира Иван Кунчев – бащата на Апостола. Посочена е точната дата – 25 юли 1850.

Статията предстои да бъде публикувана както в книжен вариант на списанието, така и на неговата интернет страница. Аз лично съм изключително доволен от две неща – първо, че присъствах на оповестяването публично на това значимо откритие, макар че бях отдавна информиран за него, но трябваше да го запазя в тайна и второ – че така с голяма сигурност се доказва изложена от мен през 2010 г. хипотеза въз основа на косвени свидетелства, че има значителна вароятност Васил Левски да е с няколоко години по-млад, като 1840 г. изглеждаше сред най-правдоподобните. През 2017 г. подобно предположение в книга за Апостола направи и изследователят Веселин Игнатов.

Ще бъде много интересно да следим реакциите от научното откритие сред обществеността, защото със сигурност, както обикновено се случва с Апостола, ще има засегнати и обидени. Тепърва трябва да се променя и утвърден национален календар. Категорично този нов принос към историята трябва да се възприеме като полза, а не като вреда – в смисъл на търсене на сензации и спекулации, защото макар че светлият образ на Левски многократно е използван за нечисти цели, тук става въпрос за работата на двама много сериозни, изцяло добронамерени учени.

Коментари (2)

Вашият коментар