Иванка Шалапатова: Бизнес, НПО и институции трябва да си сътрудничат в социалната сфера

Пловдив ще бъде домакин на първия форум, който поставя акцент върху детското благосъстояние, семейната политика и ролята на бизнеса. Той ще се проведе в петък (7.11) в Дома на културата „Борис Христов” от 9.30 часа. Основен организатор на събитието е фондация „За нашите деца“. Разговаряме с  Иванка Шалапатова, изпълнителен директор на фондация „За Нашите Деца”, която да разкаже по-подробно за дейността на организацията, както и предстоящия форум:

Фондация „За Нашите Деца” работи вече близо 22 години в подкрепа на най-уязвимите деца и семейства в България. Разкажете ни повече за работата на организацията и какво означават за вас тези 22 години?

От 1992 г. досега фондация „За Нашите Деца” запазва своя фокус на работа върху мисията да осигури сигурна, защитена и развиваща семейна среда за най-уязвимите българчета – деца, изоставени или в риск да бъдат изоставени в институция, деца с увреждания или със специфични потребности. За тези 22 години ние подкрепихме над 6000 деца и бяхме до тях и до техните семейства, докато преодоляваха най-големите предизвикателства, за да могат днес да бъдат заедно. Тъжен факт е, че българското семейство от години се изправя пред тежки социални проблеми като бедност, изолация, безработица, липса на подкрепа. Това бе период на много трудни етапи, през които гражданското общество в България трябваше да премине период, в който различните сектори в обществото приемаха нуждите и предизвикателствата с различна отговорност и ангажираност. Гледайки назад във времето, мога да кажа, че въпреки трудностите и динамиката през тези години, ние винаги сме успявали да следваме фокуса на нашата работа и винаги фондацията е обединявала хора и партньори, за които каузата е детето да живее в сигурно семейство.

Какви бяха най-големите предизвикателства за Вас за този период и как ги преодоляхте?

За последните 22 години ние преминахме от организация, използваща средствата и опита на британски правозащитни организации към фондация, която сама привлича вниманието, волята, ресурсите и опита на български и чуждестранни компании и хора в България относно наболелите проблеми. Това ни изправяше пред различни трудности, сред които бе да се борим с недоверието към фондациите и това, че те априори се считат за непрозрачни и не добре управлявани.   

В тази връзка и едно от първите предизвикателства за нас, след сформирането на фондацията като изцяло българска организация, беше борбата и доказването на мисията ни и начина, по който ние я следваме.

Редом с това ние трябваше да предизвикаме вниманието на бизнеса към най-малките деца като проактивна инвестиция в обществото, защото много хора не си дават сметка, че ако днес не инвестираме в спасяване на новороденото от изоставяне, след 16 години това вече ще е младежа, който тепърва започва да изгражда социални контакти и трудова реализация. И когато той не успее осъзнаваме, че явно сме пропуснали нещо, а не си даваме сметка, че сме го направили още преди 16 години. Работата на фондация „За Нашите Деца“ през годините бе свързана с това да насочим фокуса на бизнеса към ранното детско развитие през първите години от живота на децата, тогава когато ние можем да бъдем по-ефективни и с малко ресурси да променим съдбата на децата и съответно на обществото.

През нашето съществуване ние винаги сме се старали да показваме на партньорите ни, че човеко-ориентираният подход е много по-високоефективен, отколкото хуманитарния. Това означава, че е по-добре да помогнем на човека да бъде уверен и автономен родител, отколкото да му даваме ежемесечни помощи и да го правим зависим от тях.

И на последно място да не пропускаме, че популяризирането на добрите практики на  отговорния бизнес не е скрита реклама, а всъщност e единствения начин ние да дадем ролеви модел и на други последователи.

Корпоративно социалната отговорност става все по-позната през последните години, но кои все още са най-големите предизвикателства пред НПО сектора при реализирането на инициативи бизнеса? 

Първото предизвикателство за НПО сектора е доброто управление. Ако организацията е чиста като замисъл, за да гарантира своята прозрачност тя трябва да има добро управление. Друго, с което трябва да се пребори, е липсата на доверие към неправителствените организации и нагласите на обществото, че проектите в тази сфера са неустойчиви. В допълнение мога да кажа, че като младо гражданско общество, ние тепърва се учим и развиваме нашите умения, но сред най-големите предизвикателства все още остават предразсъдъците и старите разбирания какво е най-доброто за децата.

В тази връзка ние от фондация „За Нашите Деца“ усилено работим за промяна на негативното отношение към децата с увреждания, промяна на лошото отношение към различните хора, в това число ромите, бежанците и въобще липсата на толерантност, липсата на солидарност и разбиране, че българските деца имат нужда не от златни клетки и добре обзаведени домове за деца, а предимно от силни, уверени и добре подкрепени родители.

Каква е рецептата за успешното сътрудничество между бизнеса, НПО сектора, местната и държавната власт?

Трябва да си дадем сметка, че ако нямаме партньорството и на трите страни, то няма да има единно и променящо статуквото партньорство. Важно е партньорството да е в полза и на трите страни, защото ако бизнесът не просперира, той няма как да е инвеститор в обществото. Както и ако държавата и местната власт не виждат, че с едно такова партньорство се развива иновативна практика, която спестява време, пари и решава проблема на децата, тя не може да я приеме като национална политика.

Успешната формула е първо да знаем, че ако не работим заедно няма да имаме успех, второ – да изследваме и отчетем ползите за това партньорство и за трите страни и да се радваме на добрите ефекти от това партньорство и от просперитета и за трите страни.

Как би се измерил успехът на тези партньорства между бизнеса, НПО сектора и институциите?

Ние ще видим успеха в много аспекти, но най-вече в промяната, която се случва в обществото, благодарение на съвместната целенасочена работа на тези партньори. Успехът ще бъде измерим с осъзнаването на участниците кой е най-наболелия проблем, кои са причините за този проблем и начина, по който да се работи за решаването му, така че да не допуснем след години въпреки нашата съвместна работа той да продължи да съществува. Това би означавало да инвестираме средства, енергия и време в действия, които не променят нищо в цялостната картина.

На 7 ноември в Пловдив ще се проведе първата по рода си конференция за КСО, която ще представи гледните точки на неправителствените организации, бизнес сектора и държавните институции. Какъв ще бъде акцентът на тази среща и с какво тя ще допринесе за развитието на КСО в България?

Пред отговорния бизнес у нас стоят много предизвикателства и възможности, сред които е и целенасочената политика в подкрепа на проекти в социалната сфера. Ние искаме да насочим вниманието, че усилията на компаниите могат не просто да решат конкретен належащ проблем, свързан с липсата на семейна среда, образование или интеграция на уязвими групи, а, че те са ценна възможност за преодоляване на негативите в обществото и осигуряване на стабилно бъдеще за децата ни.

Конференцията ще представи новите тенденции, успешни инициативи и примери за работещи партньорства между отговорните компании, местната и централна власт и водещи неправителствени организации и ще бъде полезна за всеки, който търси път към реализиране на партньорства в подкрепа на най-уязвимите членове на нашето общество, а именно – нашите децата. 

 

Вашият коментар