Когато парите не стигат – бърз кредит от MicroCredit

Светът живее на кредит. В България потребителските бързи кредити от MicroCredit предлагат перфектни условия за нуждите на кредитоискателите. Но за сравнение в развитите държави културата на потребление е изцяло обвързана с кредитирането. Хората пазаруват дори за личните си ежедневни нужди посредством кредитни карти и това не представлява притеснение за тях. Тази система, присъща за развитите капиталистически държави, е двигател на икономиките им. А колкото повече кредити са отпуснати, толкова повече основание има централната банка да инициира емисия на пари. И естествено, колкото повече пари има в обръщението на една икономика, толкова по-напреднала е тя.

В България тегленето на кредити все още се възприема като изключителна финансова тежест, която често се превръща в непосилна задача за обслужване. Тези вярвания все още трудно се изкореняват от народопсихологията ни, а липсата на средно ниво на финансова култура допълнително забавя процеса на асимилиране и осъзнаване на преимуществата на кредитирането.

От друга гледна точка, когато хората си оставят парите на депозит, това е пасив за банките. И по този начин парите са „приспани“, което автоматично принася и икономиката в летаргия, ако значителен процент от населението не използва парите си. И тъй като всичко е навързано – по този начин не се стимулира производството, а все пак произведената продукция е с висока себестойност.

Ето защо банките и небанковите финансови институции, опериращи на българския пазар, предлагат все по-изгодни и съобразени с нуждите на потребителите условия. Най-често бързите потребителски кредити се отпускат от небанкови финансови институции, които изпълняват част от функциите на банките. Според българското законодателство, за да упражнява легитимно дейността си, тази институция трябва да бъде регистрирана в БНБ, която е контролният орган, а също и поддържа публичен регистър на всички легитимни дружества. Той лесно може да бъде намерен и в онлайн пространството.

MicroCredit притежава такова удостоверение за упражняване на дейността си и оперира на пазара от 2012-а година, като предлага бързи потребителски кредити. За 5-годишното си съществуване дружеството разширява продуктовото си портфолио с три нови продукта, включващи CrediGo – предназначен за друг сегмент от пазара и предлагащ финансиране в размер от 600 до 3300 лева за срок от 6 до 18 месеца; CrediTrade – предназначен за хора със свободни професии и собственици на малък и среден бизнес, които имат нужда от оборотни средства или такива с инвестиционна цел; CrediNet –  изцяло онлайн кредити.

MicroCredit е една от първите небанкови финансови институции в България, която успешно осъществява частна емисия корпоративни облигации на общ размер от 3 млн. лева

За автора

Вашият коментар