Онлайн анкета за ориентация на избори 2011

Предлагаме на вашето внимание оналайн анкета от 9 въпроса за ориентация в местните избори в Пловдив 2011, достъпна на адреси в интернет: votx.org/pollelection.html и mediacafe.bg/pollelection. Чрез участие в тази анкета всеки пловдивчанин може да се ориентира коя партия или коалиция е най-близко идеологически до неговите или нейните политически убеждения.


Анкетата се състои от няколко бързи и лесни въпроса, на които вероятно имате готов отговор. Въпросите са зададени по начин, който разграничава два вида политически идеи:

1/ свободен личен избор, независимо за коя сфера от живота става дума

2/ ограничен личен избор и/или свобода на държавни институции да взимат решения за някои сфери от живота

Според нас това е най-фундаменталното разграничение на политичеките възгледи. То разделя политическия спектър първоначално на две сфери – първата на идеологиите, които бранят личния избор; втората на идеологиите на обществения или държавния избор. Последните традиционно се начират социални или леви. За другата част от политическия спектър в тази терминология остава да бъдат десни.
Участието е анонимно и след окончателното попълване на анкетата не се запазва никаква лична или от общ характер информация. Настоящата анкета има познавателен характер и не следва да се приема като съвет за кого да гласувате.
За повече информация: redaktor@mediacafe.bg

mediacafe.bg