Получете финансиране за своя клуб в Kosher.bg


Над 1000 студенти в 70 клуба и 21 университета влязоха в социалната мрежа за студентски клубове по интереси Kosher.bg в рамките на една година (от създаването на платформата през септември). В Кошера всеки от студентските клубове може да получи подкрепа от бизнеса.
14 клуба вече заявиха интерес за работа с компании, а 3 вече работят активно по проекти с Хюлет Пакард, E.ОН България и Нетера.


Как да получите финансиране в Kosher.bg?

  • Регистрирайте се в Кошера.
  • Направете клуб в областта, в която имате интерес.
  • Намерете съмишленици и започнете заедно да работите по своите идеи!
  • Набележете цели, планирайте дейности и опишете очакваните резултати. Необходимо е да има краен стойностен резултат от извършената дейност (Вижте клуб Маркетинг).
  • Публикувайте информация за новини, срещи, събития и проекти (Вижте клуб Мрежата GLT). Така компаниите ще могат да проследят вашите новини, събития, проекти и да видят, че сте активни.
  • Получете менторство и спечелете финансиране, като качите кратко описание (до 1 стр.) на идеите си.
JobTiger канят и водещите български компании да подкрепят вашия клуб. Тоест, освен място за споделяне на интереси, намиране на съмишленици и приятели, в Kosher.bg студентите получават подкрепа за своите идеи и мечти.
Ако пък студентските години са останали зад вас, то подайте ръка на студентите.


Вижте кои от тях търсят подкрепа
!


mediacafe.bg