Ръст в интернет рекламата

Пазарът на интернет реклами и маркетинг в Централна и Източна Европа бележи двуцифрен ръст през 2010 г. и се оказва учудващо незасегнат от глобалната икономическа криза. Около това заключение се обединиха участници в Webit Expo & Conferences 2010, организирана с медийната подкрепа на Investor.bg За България очакваният ръст на инвестициите в интернет реклама и маркетинг през 2010 г, е между 8% и 9%, като прогнозата е пазарът да достигне брутен размер от 40 милиона лева каза, Пламен Русев, председател на е-Academy, на откриването на Webit днес в София. Подобен ръст се очаква и в Румъния.


„Рекламата е изключително важна индустрия. Тя е смазката на икономиката, защото помага нещата да вървят гладко“
, смята Том Бауман вицепрезидент на BBC.


„Няма нищо лошо в това на потребителите да се казва за нови стоки и услуги и не съм съгласен, че хората не обичат да виждат реклами в интернет сайтовете“
. Към тях обаче трябва да се отнасяме с уважение и ако в един сайт има прекалено много рекламни банери, това показва точно обратното, допълва той. Същото е, ако в сайта няма и нито една реклама. Най-силно нарастване на пазара на интернет реклама в Европа има в Сърбия, където инвестициите са се увеличили с 32%. В Полша нарастването е с 18%, в Германия -12%, а във Франция и Великобритания по 10%, каза Русев. Общите инвестиции в интернет реклама и маркетинг в Европа се очаква да достигнат 17 млрд. евро през 2010 г. от 15 млрд. евро през 2009 г., каза Ален Йоро, президент и изпълнителен директор на IAB Europe.

Маркетинг специалистите следва да поемат повече рискове, за да започнат да откриват изключителния потенциал на интернет рекламата, допълни той. Рекламодателите в България отделят едва 5% от маркетинг бюджетите си за дигитална комуникация, което е 2 пъти по-малко от средствата в Централна Европа и 5 пъти по-малко в сравнение с Великобритания, каза Русев Според медийни анализатори 2010 г. е началото на мобилната епоха. Прогнозите са, че повече от половината от потребителите на интернет ще влизат в мрежата чрез мобилни устройства, което би представлявало ръст от 400%, а това би разкрило нови възможности пред рекламната индустрия.


mediacafe.bg

За автора