Бизнес ангел възложи на Офиса за технологичен трансфер към ПУ организирането на конкурс за старт-ъп

Бизнес ангел ще финансира един или няколко старт-ъп проекта, като общият бюджет на конкурса е 1 000 000 лева. Националният конкурс „Финансиране на Старт-ъп проект от бизнес ангел“ дава възможност на хора с иновативни цели да стартират бизнес, защото идеята за това е добро начало, но без финансиране, няма как да се предложи на пазара.

В конкурса може да се включи всеки, който изпрати качествен старт-ъп проект. След попълване на регистрационната форма от сайта на конкурса (https://startupinvestor.uni-plovdiv.bg/), организаторите ще предоставят макет, според който да бъде разработен проектът. Необходимо е да се попълнят всички компоненти на макета, като бъде представена идеята, аргументира се бъдещата реализация посредством различни финансови показатели, анализи на средата и прогнози.

Има огромна разлика между идея за бизнес и нейното обвързване със съдържание. Затова екипът на Офиса за технологичен трансфер съветва всички желаещи да се запознаят с изискванията, които бизнес ангелът е поставил, за разработване на старт-ъп проект. Важно е участниците да покажат, че са напълно отдадени и целеустремени по реализацията на бизнес плана, имат познания, направили са анализи и са оценили конкурентоспособността на продукта или услугата.

Концепцията на бизнес ангела не е да си купи бизнес план, а да намери бизнес партньор, с който заедно успешно да развият съответния проект. Основната цел е старт-ъпът да печели в дългосрочен период, като инициаторът на бизнес идеята е двигателят това да се реализира на практика.

Подаденият старт-ъп проект ще премине процес на рецензиране от специалисти в конкретната област, като участниците ще получат препоръки, реална оценка и насоки какво да подобрят в съдържанието на проекта, за да бъдат поканени на изслушване пред бизнес ангела.

В този конкурс важи правилото най-бързият печели. Ако бизнес ангелът получи и одобри проекти, които да достигнат определения от него бюджет от 1 000 000 лева, ще получите съобщение за изчакване на евентуална втора сесия, ако бизнес ангелът има желание да организира отново този конкурс.

Конкурсът продължава до 30 септември 2024 г. Организаторите пожелават успех на всички бъдещи предприемачи.

Повече информация можете да получите на сайта на конкурса https://startupinvestor.uni-plovdiv.bg/

За автора

Вашият коментар