Близо 2,4 млрд. ДДС възстанови НАП на изрядни фирми

Близо 2,4 млрд. лв. данък добавена стойност е възстановен от НАП през първата половина на 2022 г. на коректни фирми, регистрирани в Териториална дирекция на НАП „Големи данъкоплатци и осигурители“. Това е с 25 % повече в сравнение със същия период на миналата година. Изрядните дружества са получили обратно декларираното от тях ДДС още в рамките на текущия месец, в който са подали справка-декларация, преди изтичането на 30-дневния законов срок. На част от тях данъкът е възстановен без дори без да е извършена проверка от данъчните органи.

Това е възможно благодарение на опростената процедура за възстановяване на ДДС, която НАП прилага успешно вече няколко години. Целта е средствата да се върнат максимално бързо в стопанския оборот, за да не се затруднява икономическата дейност на предприятията, което пък води до нови приходи за държавния бюджет.

Ръст и в събраните приходи, отчитат от ТД на НАП „Големи данъкоплатци и осигурители“. Само за първите шест месеца на 2022 г. постъпленията в бюджета са близо 5,6 млрд. лв. Това са над 1,3 млрд. лв. или 30 % повече в сравнение със същия период на миналата година. Нетните приходи от ДДС са около 2,3 млрд. лв., което е с над 762 млн. лв. или 50 % повече, спрямо първите шест месеца на 2021 г.

Вашият коментар