Индекс на строителната продукция през януари

По предварителни данни през януари 2021 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1.3% под равнището от предходния месец.

Календарно изгладените данни показват намаление от 6.4% на строителната продукция през януари 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 година.

Месечни изменения

През януари 2021 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището от предходния месец, като продукцията от сградното строителство намалява с 1.8%, а от гражданското/инженерното строителство – с 0.7%.

Годишни изменения

На годишна база понижението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през януари 2021 г. се определя от отрицателния темп при сградното строителство, където намалението е с 11.0%, докато при гражданското/инженерното строителство е регистрирано повишение от 0.5%.

За автора

Вашият коментар