Осигуриха безплатни детегледачи за 10 хиляди семейства

Над 7800 семейства са наели детегледач по проект „Родители в заетост”, който се реализира от Агенцията по заетостта с финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и държавния бюджет. Предстои да се подпишат още 1459 споразумения, като така семействата, за които държавата осигурява безплатен детегледач, ще се увеличат на 9260, а изразходваният финансов ресурс по проекта ще достигне 95 млн. лв.

Целта на „Родители в заетост” е да даде възможност на майки и бащи на деца до 5-годишна възраст, които не са записани в детска градина, да се върнат на работа. По проекта се осигурява детегледачка до 4 часа дневно и за многодетни семейства с деца до 12 години, които посещават детски ясли и градини или училище. Критериите, както и продължителността по проекта, са определени от Управляващия орган и Комитета за наблюдение на ОП РЧР.

Проект „Родители в заетост” стартира с бюджет 35 млн. лв., като поради засилен интерес процедурата е удължавана пет пъти с цел осигуряване на допълнителен финансов ресурс. Използвани са всички възможности за насочване на средства по проекта и неговото максимално удължаване в рамките на програмния период. Общият му бюджет към момента е 98 млн. лв. с включени 4% разходи за организация и управление на проекта. От тях 75 млн. лв. са осигурени от ОП РЧР, а допълнителни 23 млн. лв. са от държавния бюджет.

Поради изчерпване на финансовия ресурс по схемата, приемът на заявления от родители приключи на 31 май 2021 г., като крайният срок за подаване на документи бе своевременно обявен на официалната страница на Агенцията по заетостта. Продължителността на изпълнение на вече сключените споразумения между Агенцията по заетостта, родителите и безработните лица, назначени като детегледачи, е до 2023 г. Подадените до обявения краен срок заявления от родители все още се разглеждат и оценяват за допустимост. Набирането на кандидати за детегледачи продължава и след приключване на приема на заявления от родителите, с цел тяхното желание за наемна грижа да бъде напълно удовлетворено. Продължава сключването на тристранни споразумения и трудови договори с детегледачите.

За автора

Вашият коментар