Поддържане на корпоративна култура в ерата на работата от вкъщи

Чуват се много притеснения относно трудностите при поддържането на корпоративната култура в ерата на работата от вкъщи. Служителите поглъщаха културата на организацията, като идваха в офиса и наблюдаваха поведението на нейните лидери – как се обличат, как говорят и как се отнасят към подчинените си. Но фините нюанси на езика на тялото и гласовата интонация могат лесно да бъдат загубени при дистанцията на служителите, които учат занаята с помощта на видео разговори.


Културната парадигма на дистанционната работа все още се определя
Събрахме информация от специалисти в областта на корпоративната психология и мениджмънт, за да ви дадем няколко идеи, с които може да подобрите remote дейността. Важни са също така периодичните изисквания за лични срещи.


Някои компании насърчават служителите да бъдат с предприемаческо мислене и да поемат изчислени рискове. Други компании са посветени на изграждането на дългосрочни отношения с клиентите си, дори за сметка на по-ниските тримесечни печалби. Тъй като работодателите осъзнават, че работата от вкъщи, е както на пълен, така и на непълен работен ден, мениджърите трябва активно да предприемат действия за запазване и укрепване на ключовите елементи на своята корпоративна култура.

Това са четирите стъпки за определяне на корпоративната култура в новата remote среда:


1.Установете норми за дистанционна работа
2.Задайте ограничения за времената, когато екипът дава информация за извършената дейност
3.Определете кога могат и не могат да се провеждат срещи.
4.Решете кога трябва да се отговори.

Без тези норми някои отдалечени работници ще страдат от прегаряне, тъй като смятат, че трябва да бъдат на повикване денонощно. Например във фирма, която набляга на баланса между професионалния и личния живот, тези норми могат да включват опцията да не може да се проверяват имейли и телефонни съобщения през почивните дни. За разлика от компанията, която набляга на връзките с клиентите, от членовете на екипа може да се очаква да проверяват съобщенията на клиентите през уикендите – но не и вътрешните съобщения.

Създайте прогнозни седмични срещи за екипа

Провеждайте седмични видеоконференции, за да организирате усилията на членовете на екипа.
Фокусирайте се върху бъдещето, вместо просто да отчитате миналото. Интересно е, че този модел всъщност е взет от подготовката за тенис състезания. Симона Халеп е споделяла, че един от ключовете към успеха й, е именно дистанцирането от приключилите мачове. Треньорът й постоянно й е повтарял, че започва нова страница от живота й, когато започва да се готви за нов турнир. Може би за това тенис залаганията за краен победител на Франция Опън са с коефициент 5.50. Много често изключваме възможността корпоративният свят и спорта да използват едни и същи модели за справяне със комуникативните модели и желанието за успех, но ето че този случай го доказва.

Източник: Pixabay

Изисквайте периодични лични срещи

Въпреки че членовете на екипа обикновено могат да работят от вкъщи, те трябва да се събират от време на време в офиса, за да запазят фирмената култура. Например всички членове на екип могат да идват в офиса в един и същи ден за един или два дни всяка седмица или за една и съща седмица всеки месец. Чрез тези лични преживявания екипът може да изгради приятелство, да развива междуличностни отношения и колективно да взема ключови решения.


По същия начин е много по-лесно да накарате новите служители да възприемат културата на компанията, ако първоначално прекарват известно време в офиса. Когато на борда се качат нови служители, те наистина се нуждаят от образование относно нормите и нравите на компанията. Така че от тях трябва да се прекарват по няколко дни в офиса всяка седмица през първите месец или два – дори ако по-късно ще работят основно от вкъщи. В онези дни в офиса новите служители могат да се срещнат със своите колеги, да наблюдават как се държат ветераните и да имат възможност да задават въпроси.

Вашият коментар