Приходите за нощувки през януари са достигнали близо 50 милиона лева

През януари 2022 г., по време на продължаващата епидемична обстановка, в страната са функционирали 1 702 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 50.8 хил., а на леглата – 102.8 хиляди. В сравнение с януари 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 4.2%, а броят на леглата в тях – със 7.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през януари
2022 г., е 702.0 хил., или с 51.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 435.2 хил. нощувки, а чуждите – 266.8 хиляди.

През януари 2022 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 77.9% от общия брой нощувки на чужди граждани и 43.2% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 17.1% от нощувките на чужди граждани и 30.7% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 5.0 и 26.1%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през януари 2022 г. се увеличава с 33.4% в сравнение със същия месец на 2021 г. и достига 291.8 хиляди. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през януари 2022 г., са 213.0 хил. и са реализирали средно по 2.0 нощувки. Чуждите граждани са 78.8 хил. и са реализирали средно по 3.4 нощувки, като 76.8% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари 2022 г. е 22.3%, като се увеличава с 6.4 процентни пункта в сравнение с януари 2021 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 31.6%, следват местата за настаняване с 3 звезди – 20.2%, и с 1 и 2 звезди – 12.6%.

Приходите от нощувки през януари 2022 г. достигат 48.5 млн. лв., като се увеличават с 86.6% в сравнение със същия месец на предходната година. Приходите от български граждани са 26.3 млн. лв., а от чужди граждани – 22.2 млн. лева.

За автора

Вашият коментар