В Асеновград освобождават от наеми и такси търговци и родители

С решение на местния парламент, в Асеновград освободиха от заплащане на наем наемателите на всички общински имоти, за които има забрана да функционират и са преустановили дейност заради въведените противоепидемични мерки. С 50% пък се понижава наемната цена за наемателите на заведения за обществено хранене, които са ограничили своята дейност до извършване на доставки на адрес и продажба по заявки.

От заплащане на такса ще бъдат освободени и ползвателите на терени за консумация на открито към заведения за хранене и развлечение, които са засегнати от ограничителните мерки. В това число са включени търговците, които ползват места на общински пазари и тържища, площади и улични платна, панаири. По предложение на кмета доктор Христо Грудев, освободени от постоянната част от таксата за периода на въведените ограничителни мерки ще са и родителите, чийто деца посещават детски градини на територията на община Асеновград.

Освобождаването или намаляването на заплащаните наем или такса за наематели и ползватели ще става след подаване на заявление с искане, ведно с декларация на съответното лице, с които да декларира, че не осъществява или е ограничило дейността си поради наложените противоепидемични мерки, посочвайки периода, в който обектът не е работил. Условие е наемателите и ползвателите да нямат непогасени задължения за наем или такса, преди 27.11.20 г. Облекчението е в сила от 28.11.20 г. до отмяна на ограниченията.

Платените месечни наеми от наематели на общински имоти и такси от ползватели на терени, които са ограничили или преустановили дейността си, както и от родители за посещение на децата в детска градина, ще бъдат прихванати от следващите задължения, след отпадане на въведената забрана.

Вашият коментар