Възстановяват МСП чрез подобряване на енергийната ефективност

В края на април бе обявена мярка с бюджет 136 млн. лв. В зависимост от нуждите си различни компании могат да получат между 25 000 лв. и 150 000 лв. Със средствата те могат да купуват енергоспестяващи машини и съоръжения, както и да се направи модерна изолация на производствените си бази. Това ще им позволи дългосрочно да намалят разходите си за електроенергия, природен газ, течни горива и други енергоносители. Съфинансирането по програмата е 50%.

Кандидатстването по програмата стартира на 3 май и ще приключи на 23 май. До момента проекти са подали 811 предприятия на обща стойност почти 84 млн. лв. Все още има и достатъчно време, и наличен ресурс, така че призоваваме всички Ваши членове и партньори с желание да инвестират в устойчивия си растеж да се включат. Кандидатстването е улеснено и всеки представител на бизнеса може да се справи с електронните формуляри в системата ИСУН 2020.

Дори да имат пропуски или неточности в документите, проектите им няма да бъдат отхвърлени. Оценителната комисия ще даде възможност те да бъдат изчистени и в последствие фирмата да получи финансиране по програмата. 

Повече информация може да се намери ТУК!

Документи се подават през системата ИСУН 2020.

Информация е налична и на Фейсбук страницата.

Вашият коментар