Започва плащането на данъци в Пловдив

Дирекция „Местни данъци и такси“ уведомява, че гражданите вече могат да заплащат задълженията за данък върху превозните средства, патентен данък, данък върху таксиметров превоз на пътници и туристически данък за 2021 година. Съгласно Закона за местни данъци и такси сроковете за плащане на задълженията са както следва:

Данък върху превозните средства за 2021 година, който се внася на две равни вноски:

 1. Първа вноска – до 30.06.2021 г.
 2. Втора вноска – до 01.11.2021 г.

/на предплатилите за цялата година до 30.04.2021 г. се прави отстъпка 5 %/

Патентен данък за 2021 година се внася на четири равни вноски:

 1. За първото тримесечие – до 01.02.2021 г.
 2. За второто тримесечие – до 30.04.2021 г.
 3. За третото тримесечие – до 02.08.2021 г.
 4. За четвъртото тримесечие – до 01.11.2021 г.

/на предплатилите за цялата година до 01.02.2021 година се прави отстъпка 5 на сто/

Данък върху таксиметров превоз на пътници за 2021 година внася се преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

Туристически данък за 2021 година – внася се до 15 число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Задълженията могат да бъдат платени по един от следните начини:

 • В брой и чрез ПОС терминални устройства на касите на дирекция „Местни данъци и такси”
 • Безкасово по банковата сметка на Община Пловдив в ТБ „ИНВЕСТБАНК”АД – КЛОН ПЛОВДИВ: IBAN: BG53 IORT 737584020 20000, BIC: IORTBGSF, по съответния код за вид плащане:

Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници и лихви: 441400

Данък върху превозните средства и лихви: 442300

Туристически данък и лихви: 442800

 • По интернет, използвайки системата виртуален ПОС, достъпен с ПИН код, предоставен от Дирекция „Местни данъци и такси”, на страницата на Община Пловдив www.plovdiv.bg;
 • На касите на Изипей /Easypay/ и по интернет, чрез системата Ипей /ePay/, на интернет страница www.epay.bg;
 • На касите в пощенските станции на „Български пощи” ЕАД и чрез нашите посредници Инвестбанк АД и Банка ДСК ЕАД;
 • По интернет, чрез портала за електронни услуги на Националната агенция за приходите, достъпни с ПИК код, издаден от НАП, на интернет страница www.nap.bg;

Информация за размера на задълженията може да се получи в Дирекция „Местни данъци и такси” на адрес гр. Пловдив, ул. „Радецки” №18А и  на посочените телефони:

 1. Отдел „Обслужване”: 032/276917; 032/276922; 032/276928;
 2. Отдел „Приходи”:032/276940; 032/276947;
 3. Отдел „Събиране и контрол”: 032/276935; 032/276936; 032/276966,
 4. на следните интернет страници – www.plovdiv.bg, www.epay.bg, www.nap.bg.

Вашият коментар