Н. Пр. Наргиз Гурбанова: България заема специално място в сърцето ми

Разговаряме с Н. Пр. Наргиз Гурбанова, посланик на Азербайджан в България, дни преди тя да напусне страната ни. Мандатът й приключи, а скоро тя ще поеме към Полша, където я очакват нови предизвикателства. Тя е образец за дипломат. Нейно превъзходителство Наргиз Гурбанова е крайно пунктуална и отзивчива. За MediaCafe бе удоволствие да направи последното интервю на Н. Пр. Наргиз Гурбанова пред българска медия.

Разговарях с Вас преди почти две години, тогава Вие изразихте крайното си притеснение относно конфликта в Нагорни Карабах. Остана ли вече в миналото той?

Както е известно, прекратяването на огъня влезе в сила на 10 ноември 2020 г. съгласно тристранно изявление на азербайджанския президент, премиера на Армения и президента на Русия след повече от едномесечни военни действия на Азербайджан за освобождаване на териториите му от арменска окупация от края на септември до началото на ноември тази година.

Съгласно споразумението Армения и Азербайджан се ангажираха за пълно прекратяване на огъня и преустановяване на всички военни действия. Армения пое ангажимент да изтегли своите въоръжени сили от останалите окупирани азербайджански области Агдам, Келбаджар и Лачин в рамките на определен график до 1 декември 2020 г. Едновременно с изтеглянето на арменските войски, руски мироопазващи сили бяха разположени за срок от пет години по новата линия на съприкосновение и към Лачинския коридор. Руската федерация и Република Турция трябва да създадат мироопазващ център в азербайджанския град Агдам, който да следи за изпълнението на примирието с цел засилване на мониторинга на спазването на задълженията на Армения и Азербайджан. Вътрешно разселените лица и бежанците ще се завърнат в региона Нагорни Карабах в Азербайджан и прилежащите области под надзора на Върховния комисар на ООН за бежанците. Ще бъдат премахнати препятствията пред икономическите и транспортните връзки в региона. Република Армения гарантира безопасността на транспортните връзки, които ще бъдат установени между западните части на Република Азербайджан и Нахичеванската автономна република на Азербайджан с цел улесняване на свободното движение на хора, превозни средства и товари в двете посоки. Република Азербайджан гарантира безопасното движение на хора, превозни средства и товари по трасето, минаващо през азербайджанската област Лачин в двете посоки. В момента Азербайджан и Армения разменят военнопленници, заложници и други задържани лица, както и тленни останки на загинали.

Споразумението отговаря на интересите на Азербайджан, Армения и страните от региона. Споделяме оценките на държавите от региона, че прилагането на споразумението ще създаде стабилна основа за устойчиво развитие на целия Южен Кавказ. Споразумението символизира триумфа на международното право, върховенството на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН и принципите и ангажиментите на ОССЕ. Очакваме споразумението от 10 ноември да получи широка подкрепа от международната общност, включително държавите членки на ЕС.

Опитите да се омаловажи значението на споразумението, да се обвърже с някои стари идеи и предложения, които не са консенсусни за страните, или да се подкопае изпълнението му поради някои геополитически амбиции, противоречат на буквата и духа на усилията за разрешаване на конфликта и трябва да бъдат категорично отхвърлени и осъдени. Сега регионът е изправен пред нова постконфликтна реалност, формирана от тристранното споразумение от 10 ноември. Бъдещето на арменската нация и печалната ситуация, от която тя може да се освободи, е тясно свързано с нормализирането на отношенията с Азербайджан, както и безусловното изпълнение на споразумението.

По какъв начин коронавирусът попречи на общите проекти между България и Азербайджан?

Повечето световни икономики са силно засегнати от негативните последици от COVID-19. Азербайджан обаче остава една от относително по-слабо засегнатите страни от бързо разпространяващата се коронавирусна болест. Например брутният вътрешен продукт (БВП) за целия Европейски съюз се очаква да се свие със 7,8% през 2020 г. Междувременно се очаква БВП на Азербайджан да се свие само с 3,5% през 2020 г. Стабилното положение на Азербайджан преди избухването на COVID-19 като енергийна и реформаторска държава е основание за оптимизъм, че страната може бързо да се върне към нормалния живот.

Правителството на страната предприема необходимите мерки за намаляване на излагането и разпространението на коронавирус. Общо 1,8 милиарда евро са отпуснати за социална подкрепа и икономически мерки за борба с негативните последици от пандемията. Мерките за социална подкрепа обхванаха 4,8 милиона граждани (48% от населението) на Азербайджан.

След избухването на пандемията от COVID-19 Азербайджан предложи инициативи и предприе конкретни стъпки за укрепване на международната солидарност в борбата срещу коронавируса на регионално и глобално ниво. На 3 декември 2020 г. по инициатива на Азербайджан – председател на Движението на необвързаните държави, най-голямата политическа платформа в ООН, – се проведе специална сесия на Общото събрание на ООН в отговор на COVID-19 във формат видеоконференция. Също така, ние предоставихме двустранна помощ на 15 държави по тяхно искане. Днес Азербайджан е в челния списък на страните, предоставящи хуманитарна помощ в борбата срещу COVID-19, и това свидетелства за нашия ангажимент за солидарност и сътрудничество. Азербайджан е дарил 5 милиона щатски долара за стратегическия план за подготвеност и реакция на Световната здравна организация. По-късно Азербайджан дари допълнителни 5 милиона щатски долара за 15 страни от Африка, Азия и Латинска Америка.

Негативното въздействие на пандемията не подмина и икономическите връзки между България и Азербайджан. Отложени са много събития от двустранния дневен ред. Някои от събитията успяхме да организираме в онлайн формат. Например постигнахме успех с онлайн събитието между Комисията за енергийно и водно регулиране на България и Агенцията за енергийно регулиране на Азербайджан, което беше последващо мероприятие след неотдавнашния Меморандум за разбирателство, подписан между тези две институции, както и онлайн събитието, организирано съвместно от българската Търговско-промишлената камара и посолството на Азербайджан, посветени на възможностите за търговия и инвестиции в Азербайджан.

Въпреки пандемията, ние се радваме, че България ще започне да получава 1 милиард кубически метра газ от азербайджанското газово-кондензатно находище Шах Дениз 2 от януари 2021 г. Азербайджанският природен газ от находището Шах Дениз 2 ще представлява около 1/3 от потреблението в България на природен газ, което ще допринесе за енергийната сигурност на България. Този проект е само началото на нашето успешно сътрудничество. В бъдеще работим за разширяване на това сътрудничество към непетролната сфера.

Бих искала да посоча транспорта като поле от взаимен интерес. Позволете ми да подчертая няколко важни въпроса. Поради местоположението си като стратегически мост между Европа и Азия и развитата му мултимодална транспортна инфраструктура, Азербайджан винаги е бил инициатор, посредник и организатор на водещи регионални и трансрегионални инициативи за свързаност по транспортните коридори Изток-Запад и Север-Юг. В този контекст железопътната линия Баку-Тбилиси-Карс (БТК) играе жизненоважна роля за свързването на България с пазара на Централна Азия и обратно. С настоящия си капацитет БТК може да превозва около 1 милион пътници и 6,5 милиона тона товари годишно. До 2023 г. годишните доставки на товари по линията ще достигнат 17 милиона тона. Железопътната линия БТК намалява сухопътното пътуване между Китай и Европа на 15 дни, вместо 25-45, което го прави два пъти по-бързо от морския транспорт и то на по-малко от половината от цената на въздушния транспорт. През първите 6 месеца на 2020 г. по железопътната линия Баку-Тбилиси-Карс са превозени 3,7 пъти повече товари в сравнение със същия период на предходната година. На 4 декември 2020 г. Турция изпрати първия експортен влак за Китай по железопътната линия Баку-Тбилиси-Карс и той стигна до Китай само за 12 дни. Настоящата ситуация за пореден път показа важността на засилването на двустранното ни сътрудничество в областта на транспорта.  

През мандата си доказахте колко буден посланик сте, как оценявате времето си в България?

Преди всичко бих искала да отбележа, че за мен е било чест да служа като посланик на моята страна в прекрасна България. В продължение на тези години сътрудничеството между нашите държави се осъществява в съответствие със стратегическото партньорство, установено със съвместната декларация, подписана на 4 март 2015 г. по време на официалното посещение на президента на Република Азербайджан господин Илхам Алиев в София. Двете приятелски държави, които декларират своята привързанност към Хартата на ООН, Заключителния акт от Хелзинки, принципите на международното право, включително суверенитет, териториална цялост и неприкосновеност на границите, продължават сътрудничеството си в този дух.

Ролята на взаимните посещения в развитието на отношенията между нашите страни, особено контактите на високо ниво, е неоспорима. От тази гледна точка, мога да отбележа, че през последните 5 години са извършени 66 взаимни посещения и са подписани 27 правни документа. Тези документи служат за укрепване на нашето сътрудничество във всички области.

По време на моя мандат установяването на връзки между регионите беше приоритет и за целта съм направила многобройни посещения във Варна, Велико Търново, Пловдив, Русе, Габробо, Бургас, Кърджали, Руен, Созопол, Добрич, Тетевен, Тутракан, Свищов, Казанлък. В тази връзка бих искала да подчертая, че през последните 5 години са установени побратимени отношения между градовете Гянджа, Сумгаит и Нахчъван в Азербайджан и градовете Варна, Бургас и Велико Търново в България, съответно. Започнати са дейности за установяване на подобни връзки и между други градове.

Икономическите отношения между нашите държави са важен компонент на стратегическото ни партньорство. Двустранното сътрудничество в областта на енергетиката е много успешно. България е един от ключовите участници в Южния газов коридор и е надежден партньор в осигуряването на доставки на значителни количества газ от гигантското газово находище „Шах Дениз“ и потенциално от други находища в Азербайджан до Европа. Доставката на азербайджански природен газ за България от 1 януари 2021 г. ще бъде едно от значимите събития в отношенията между двете страни. Редица други сектори предлагат възможности за сътрудничество, като транспорт, селско стопанство, туризъм, информационни и комуникационни технологии, фармацевтични продукти и др. Също така, бих искала да отбележа, че за последните 5 години стокооборотът между нашите държави се е увеличил 7 пъти.

В културно отношение Азербайджан и България се радват на тесен междуличностен обмен и бележат напредък в сътрудничеството в областта на науката, образованието, културата, спорта и др. В този контекст един от най-съкровените ми спомени винаги ще бъде нашето партньорство в реставрация на архитектурно-музеен резерват „Трапезица“ във Велико Търново, културната и духовна столица на България. Фондация „Гейдар Алиев“, ръководена от нашата първа дама госпожа Мехрибан Алиева, се гордее, че може да допринесе за възстановяването на тази архитектурна перла и духовен център на Второто българско царство. Този проект всъщност е най-големият културен проект на Фондацията в целия Балкански регион. В същото време бих искала да отбележа, че за популяризиране на древната и богата азербайджанска култура в България са проведени множество събития и е организирано участие на азербайджанските представители в различни филмови, театрални, фолклорни и балетни фестивали.

По време на моята дейност в България се случи и един от най-незабравимите моменти – Отечествената война, която завърши с победа на славната азербайджанска армия. Както споменах по горе, cлед подписването на тристранно изявление между Азербайджан, Армения и Русия нa 10 ноември 2020 г., регионът на Южен Кавказ навлезе в нов етап – етап на реконструкция и възстановяване на мирното съжителство. Появиха се нови възможности за развитие и сътрудничество, отвориха се нови перспективи.

В заключение бих искала да изразя своята благодарност на всички български приятели за тяхната подкрепа. Радвам се, че успях да допринеса за укрепването на разбирателството между нашите народи. Възползвам се от случая да пожелая на братския български народ просперитет и мир.

Какво Ви даде България в личен план?

Затова, че България е първата държава, в която съм посланик, вашата страна има специално място в сърцето ми. Именно това, че започнах дейността си като посланик в България, ми даде възможност да се запозная с този регион по-близко и мисля, че това ще е много полезно за мен в професионалната ми кариера и най-важното в дългосрочен план. От друга страна, в България съм се сдобила с много приятели. Много от моите приятели казват, че въпреки, че мандатът ти като посланик тук приключи, не забравяй, че в България имаш дом. Разбира се, това е много ценно за мен. Тук се чувствам като у дома. Защото, както и Азербайджан, България също е мултикултурна и толерантна държава. Между нашите страни има редица сходни характеристики. Нашето гостоприемство, уважението към по-възрастните, семейните ценности също са много близки помежду си. Имаме сходна древна история и уникални култури.

Какво оставяте тук след като заминете?

Ще оставя тук парче от Азербайджан. По време на дейността ми съм посетила много градове и села в България. Участвах в различни събития по тези места, популяризирах богатата култура, история и изкуство на моята страна. От тази гледна точка мисля, че когато говорят за моята дейност след като напусна, ще споменават Азербайджан. За мен нищо не може да бъде по-ценно от това.

За автора

Вашият коментар