Кръчма на колела в защитена местност? Под връх „Ботев” явно може!

Едва няколко дни след гръмналия скандал с багерите на Рилските езера, друго безумие, този път в Национален парк „Централен балкан”, е на път да разбие съвсем представите ни за ред и закон  в защитени територии.

В случай, че сте планинар, а дори и само от обща култура, няма начин да не сте чували, че в природни резервати е забранена всякаква строителна, развлекателна и каквато и да било друга дейност, освен на специално създадените за целта места – хижи, беседки за почивка и т.н.

Рестрикциите са сериозни, като на места включват забрана за алпинизъм, колоездене и дори разпъването на палатки за преспиване. За целта местните горски шерифи, оторизирани от съответните дирекции, в случая дирекция Национален парк „Централен балкан”, могат и издават глоби за нарушаване на законовитеразпоредби.

Да, ама не!

Ако решите да тръгнете на поход от Калофер през Паниците към хижа „Рай” и връх „Ботев”, то само на 2 км след табелата Национален парк „Централен балкан”, в местността „Параджика” ненадейно ще се озовете пред кръчма на колела, примамваща жадните погледи както с надписите „Бира, кафе, вода”, така и с разположените срещу нея модерни маси и пейки, създаващи съвсем ясно усещането за заведение сред природата, а не на закъсала каравана, чакаща Пътна помощ да я върне обратно в „цивилизацията”.

Чудесно място човек да отдъхне, да пийне една бира и да продължи по пътя си. Вероятно някои биха намерили въпросната „екстра” за добра идея, но има един малък проблем.

Проблемът е, че това е абсолютно незаконно!

Потърсихме за разяснение по случая инспектор Иван Найденов от регионалния офис на Национален парк „Централен балкан” в Калофер, който даде подробна информация за това дали институциите са запознати с нарушението и какви мерки са предприети.

От думите му стана ясно, че на собствениците на въпросното „заведение” е написан акт и е издадена заповед за незабавното затваряне на обекта. По случая са уведомени също така регионалните структури на РЗИ и БАБХ.

Защо тогава заведението работи?

Оказва се, че инвеститорът разполага с нотариален акт за собственост на въпросната земя (нищо, че тя попада в територията на Национален парк, съответно защитена територия) и оспорва наложените актове и предписания.

По случая е сезирана прокуратурата, а юристите на дирекция Национален парк „Централен балкан” вече са се заели със случая.  Според инспектор Найденов казусът ще се разглежда скоро в карловския съд, а ние ще следим с интерес неговото развитие.

Припомняме на нашите читатели  какви наказателни мерки се предвиждат  в Закона за защитените територии при  незаконни дейности:

Административни нарушения и наказания

Чл. 81. (1) Наказва се с глоба от 500 до 5000 лв. физическо лице, което:

1. осъществява дейност в защитена територия в нарушение на режима, определен с този закон, в заповедта за обявяване или в утвърдени планове и проекти по глава четвърта;

2. осъществява дейност в защитена територия без разрешение или съгласуване, предвидено в този закон.

(2) Когато дейността по ал. 1, т. 1 и 2 е строителство, глобата е в размер от 5000 до 20 000 лв., а когато е разработване на площи, глобата е в размер от 2000 до 20 000 лв.

(3) В маловажни случаи по ал. 1 глобата е от 5 до 100 лв.

Чл. 82. Наказва се с глоба от 500 до 10 000 лв. длъжностно лице, което:

1. разреши или разпореди, или не наложи наказание за дейности или строителство в защитена територия в нарушение на режима, определен с този закон, със заповедта за обявяване или с утвърдените планове и проекти по глава четвърта;

2. не съгласува с компетентните органи дейности в защитена територия, за която няма утвърдени планове и проекти по глава четвърта.

Чл. 83. (1) Наказва се с глоба, съответно с имуществена санкция, от 1000 до 10 000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което:

1. осъществява дейност в защитена територия в нарушение на режима, определен с този закон, в заповедта за обявяване или в утвърдени планове и проекти по глава четвърта;

2. осъществява дейност в защитена територия без разрешение или съгласуване, предвидено в този закон.

(2) Когато дейността по ал. 1, т. 1 и 2 е строителство или разработване на площи, глобата е от 5000 до 50 000 лв.

(3) В маловажни случаи по ал. 1 глобата е от 100 до 1000 лв.

Чл. 84. (1) Вещите – предмет на нарушение, и вещите, послужили за неговото извършване в защитени територии – изключителна държавна собственост, се отнемат в полза на държавата.

(2) Редът за продажба на вещите по ал. 1 се определя с наредба на Министерския съвет.

Вашият коментар