Продажбата на цигари без бандерол в Шeкера продължава

Продажбата на цигари без бандерол в Шикера продължава
В края на миналата година полицията разби работилница в Шикер Махала в Пловдив в която се
подготват фалшиви цигари.Тогава Комисар Никола Симов заяви,че всички които са свивалите
опасните цигари са били носители на хипатит-B и хипатит-c.Освен това според специалистите
направили експертизата фалшивите цигари са изключително опасно за здравето.Комисар Никола Симов каза тогава:
„Тютюнът, който се съдържа в повечето от цигарите, въобще не е тютюн. Той е с изключително
ниско качество, най-основно се състои от, грубо казано, остатъци от производствени
предприятия с огромно съдържание на катрани и липса на всякаква хигиена при производството.“
Три месеца по-късно бизнесът с отровните цигари процъфтява и то не къде да е ,а в близост до КАТ.
Всеки които е минавал в последно време по пътя за КАТ или Руския пазар е видял десетки
„продавачи“ с кутии в ръце…
Тук проблема не е само за неспазване не закона,не искаме да се разглежда и като двоен стандарт
спрямо определена етническа група…Основния проблем идва от това,че народът се трови и срещу
това няма решителни мерки!Ако не друго господата от които зависи да опазват обществения ред,нека опазят
здарвето на и без това изтрадалия българин…Спрете търговците на отрова по улиците на града ни!
В края на миналата година (2010) полицията разби работилница в Шикер Махала в Пловдив, в която се подготват фалшиви цигари.Тогава комисар Никола Симов заяви, че всички, които са свивали опасните цигари, са били носители на хипатит – B и хипатит – C. Освен това според специалистите, направили експертизата, фалшивите цигари са изключително опасни за здравето.

Комисар Никола Симов каза тогава: „Тютюнът, който се съдържа в повечето от цигарите, въобще не е тютюн. Той е с изключително ниско качество, най-основно се състои от, грубо казано, остатъци от производствени предприятия с огромно съдържание на катрани и липса на всякаква хигиена при производството.“

Три месеца по-късно, бизнесът с отровните цигари процъфтява и то не къде да е, а в близост до КАТ на изхода на Пловдив посока столицата. Mediacafe.bg направи проучване и се оказа, че по всяко време може да се срещнат хора, които спокойно стоят пред полицейското управление и необезпокоявани разпъват ръце пред преминаващи коли, за да продават стоката си. Всеки, които е минавал в последно време по пътя за КАТ или „Руския пазар“ е видял десетките „продавачи“ с кутии в ръце. Те не се притесняват нито от времето, нито от колите със специална сигнализация (вижте по снимките).
Тук проблемът не е само за неспазване не закона, не искаме да се разглежда и като двоен стандарт спрямо определена етническа група. Основният проблем идва от това, че народът се трови и срещу това няма решителни мерки! Ако не друго господата, от които зависи да опазват обществения ред, нека опазят здравето на бълграския гражданин.

Спрете търговците на отрова по улиците на града ни, те не са само по заведенията, те са навсякъде!

mediacafe.bg

За автора