Евродепутатите искат гаранции за безопасност и сигурност в дизайна на детските играчки

Съществуващите правила и дейностите по надзор на пазара трябва да бъдат засилени, за да се гарантира безопасността на всички играчки, продавани на пазара на ЕС, включително от страни извън съюза и онлайн.

В доклад, който ще бъде обсъден и гласуван от членовете на европейския парламент във вторник, ще бъдат разгледани ключови въпроси за безопасността на играчките на пазара на ЕС. В него ще бъдат разгледани въпроси като необходимостта от защита на децата от опасни химикали, предизвикателствата, породени от новите технологии, вградени в играчките, и мерките за засилване на надзора на пазара.

Подчертавайки, че свързаните играчки създават нови уязвимости и могат да представляват риск за безопасността на децата, неприкосновеността на личния живот и психичното здраве, се очаква членовете на ЕП да насърчат производителите да интегрират механизми за безопасност и сигурност в дизайна на своите играчки, например за защита от киберзаплахи, и ще поискат от Комисията да разгледа тези въпроси в законодателството на ЕС.

По отношение на електронната търговия, в доклада се казва, че онлайн пазарите „следва да бъдат задължени да поемат по-голяма отговорност при осигуряването на безопасността и съответствието на играчките, продавани на техните платформи“, като например премахват опасните играчки и предотвратяват повторната им поява.

За автора

Вашият коментар