Историческият музей в Пловдив с ново издание

Излезе от печат Книга № 13 на научното периодично издание на Годишник на РИМ – Пловдив за 2020 г. На повече от 200 страници в четири раздела колективът на музея и външни автори представят на изкушените от миналото професионалисти и любители неизвестни въпроси от  историята на Пловдив и региона, както и нови интерпретации на стари такива. Научната редакция на Годишника е дело на доц. д-р Василка Танкова, графичното оформление и печат на ТАФпринт ЕООД.

Раздел „Статии и съобщения“ започва с изследване на Видин Сукарев от РИМ – Пловдив за начините на изследване на градското пространство с моделно изследване за старите махали на Пловдив от периода между последните десетилетия преди Освобождението и средата на ХХ век. Методи Крумов от РИМ – Пловдив запознава читателите с различни въпроси от историята на село Трилистник от първите сведения за него до най-ново време, засягайки въпроси като икономика, демография, образование, култура, местна администрация и др. Друг служител на музея – Йорданка Кривошиева обръща внимание на забравените политически и синдикални дейци от Пловдив Никола Господинов и Стефан Кираджиев, живели и работили в града в първите две десетилетия на XX век. Александър Пижев, преподавател в Духовната семинария и бивш уредник в музея, представя въпроса за благотворителността в Пловдив при изграждането на възрожденските православни храмове.

Раздел „Личности в историята“ е представен с три биографични проучвания. Първото е на проф. Илия Тодев от Институт за исторически изследвания при БАН. То е посветено на много заслужилия пловдивчанин, деец на Българското възраждане и строител на следосвобожденска България – д-р Стоян Чомаков. Разгледан е неговият значителен принос за развитието на здравеопазването в Източна Румелия. Директорът на музея д-р Стефан Шивачев е автор на изследване за живота на малко познатата личност на митрополит Григорий Врачански, родом от пловдивското село Бабек, един от най-заслужилите църковни дейци на България през първите десетилетия на ХХ век, наместник председател на Светия синод през 1928–1930 г. Анна Илиева, пенсиониран уредник в музея, представя детайли от живота на големият български и пловдивски книгоиздател, общественик и просветител Христо Г. Данов с основен акцент неговата дейност между Освобождението и Съединението.

Раздел „Извори и документи“ се състои от две работи. В. Сукарев представя и анализира четири османски документа за вакъфа на Шихабедин паша в района на селата Горна и Долна Махала от първата половина на XIX век. Изключително интересно е проучването на Надежда Баева върху писма на френски език от архива на известната възрожденска фамилия Гешови, съхраняван в РИМ – Пловдив. Кореспонденцията е между кавалерийския офицер Евстрати Гешов и неговата съпруга белгийката Клементина през периода 1912–1919 г.

Раздел „Музейни дейности“ е най-разнообразен по съдържание, точно като самия характер на работата в музеите. Първият материал е на Вера Кисьова от РИМ – Пловдив и е за представянето на живота и делото на Христо Г. Данов в обновената експозиция в едноименната къща-музей, открита през юли 2018 г. Мария Карадечева, специалист по образователните програми в музея, обръща внимание на методологията на разработване на музейните педагогически издания и основните затруднения, които възникват в хода на работа. Последната работа е на В. Сукарев и е посветена на предстоящата 70-годишнина от основаването на музея, която ще бъде изпълнена през 2021 г. и представлява библиография на научните публикации на служителите на институция от самото й основаване до лятото на 2020 г.

Годишниците на РИМ – Пловдив са вписани в Националния референтен списък с научни издания на Националния център за информация и документация. Скоро новият брой на Годишника ще бъде достъпен за продажба в отделите „Съединение“ и „Възраждане“. Експозициите на музея са затворени за посещение до 21 декември, но музейните магазини работят. Освен сувенири и издания там се предлага и новият богато илюстрован исторически календар за 2021 г.

За автора

Вашият коментар