Как да избягаме от административната бюрокрация?

На 14 декември, в споделено пространство Резонатор в София, ще се проведе форум “Партньорство за творческа бюрокрация” – събитие, посветено на партньорството между администрация, граждански организации и обединена група от експерти в областта на урбанизма, околна среда, здравеопазването, мобилност, архитектура и финансите. Симпозиумът е организиран от сдружение BG Бъди активен и Екипът на София и цели създаването на устойчиви и работещи практики за по-гъвкава и модерна бюрокрация, с цел  улеснение на процесите в административния сектор

На форума ще бъдат представени добри примери и работещи практики от България и чужбина, които показват нагледно как публичната администрация може да подобри планирането и прилагането на своите политики, инструменти и действия, в полза на обществото.

В програмата ще бъде проследена ролята на т. Нар. “Творческа бюрокрация” за усъвършенстване и модернизиране на работата на администрациите. Специални гости на събитието са Charles Landry и Robyn Bennet – представители на международния CREATIVE BUREAUCRACY FESTIVAL – най-големият фестивал за иновации в публичния сектор.

В програмата е предвидено и работно ателие, посветено на генериране на идеи за използването на алтернативни и пречупени през съвременната призма методи, които на практика да бъдат мултиплицирани и да допринасят за създаването на по-гъвкава бюрокрация в административния сектор. Събитието е със затворен достъп, само с покани, а програмата може да се види в страницата на сдружение BG Бъди активен.

„Надяваме се форумът да бъде отправна точка за промяна на системата и  да създаде мрежа от партньорства за имплементирането на “творческата бюрокрация” в административния сектор. Очакваме добрите примери, показани нагледно и доказали се във времето като работещи,  да са мотивация за промяна.“ – казва Ласка Ненова от сдружение BG Бъди активен, инициатор на дългосрочната програма _Място България”Повече от 6 години, сдружението ни работи за създаване на устойчив диалог между институции, граждани, частния сектор и НПО сектора, по теми като създаване на публични пространства и градско планиране, мобилността в градовете, образованието, култура. Сега за пореден път ще дадем възможност за обмен и надграждане на интересни иновативни идеи за развитие на публичните услуги”.  Сдружението има редица съвместни инициативи с български общини и работи в посока изграждане на капацитет за местните власти, провеждане на обучения, семинари и споделяне на ресурси, като и включва дейности за повишаване на осведомеността и образоването на граждани относно техните права и задължения към градската среда.

“Когато чуем думата бюрокрация, си представяме чиновници, работещи по остарял и неефективен процес, сякаш разработен така, че максимално да затруднява гражданите, вместо да ги включва и да им помага” – казва Силвина Фурнаджиева от Екипът на София. – “Но това не е непременно така, напротив – администрацията може и трябва да бъде креативна, да включва гражданите, частния сектор и НПО сектора в диалог и заедно с тях да стига до по-добри решения. Знаем, че е възможно, защото значителна част от Екипа е работила именно по този начин със Столична община и в Екипът на София продължаваме да развиваме решения за мащабиране на този процес.” Екипът на София събира експерти, граждани и организации, ангажирани с бъдещето на София. Екипът работи по конкретни решения, чрез които София да се превърне в добро място за живот, на база на сериозния си опит в развиване на градски политики, създавани с помощта на широк кръг политици, активисти, специалисти и граждани.

За автора

Вашият коментар