Обявиха ваканционна заетост за български студенти в Германия през лятото

Агенцията по заетостта стартира прием на документи за ваканционна заетост на български студенти в Германия през лятото на 2023 г. Желаещите да се възползват от възможността могат да подават заявления по образец не по-късно от 23 февруари 2023 г. в бюрото по труда, на чиято територия се намира висшето учебно заведение (в т.ч. клон/филиал), в което се обучават.

Изискванията към кандидатите са да бъдат български граждани, да са студенти в български висши учебни заведения в редовна форма на обучение и да не са последен курс на семестриално обучение. Младежите трябва да са на възраст между 18 и 35 години,  задължително да имат добри или много добри познания по немски език и да са готови най-малко два месеца да работят в Германия.

Предложенията за работа са в следните сфери: селско стопанство; хотелиерство и ресторантьорство (сервитьори, камериерки, бармани, помощен персонал в кухня, общи работници); фирми за почистване на помещения и индустриални обекти; вериги за бързо хранене; германските пощи.

Процедурата по посредничество не изисква провеждането на изпит по немски език за кандидатите. В тази връзка е необходимо при подаване на документи студентите да декларират в заявлението за кандидатстване, че са изучавали немски език най-малко три години и че притежават добри/много добри познания по езика. Те трябва да посочат още, че са свободни от други ангажименти по време на официално обявената за всяко училище лятна ваканция (задължително се посочват точните начална и крайна дата), а също така, че притежават необходимите средства да финансират заминаването си за Германия. Кандидатите трябва да предоставят и уверение от висшето училище, че са редовни студенти и не са последен курс на обучение.

Документите на поименно изисканите студенти се подават от германските работодатели директно в Централата за чуждестранно и специализирано посредничество – гр. Бон.

Подробна информация кандидатите могат да получат в Информационния център на Агенция по заетостта на тел. 02/980-87-19 или в бюрата по труда по местонахождение на висшето училище, както и на следния линк: https://www.az.government.bg/pages/spogodbi-i-sporazumenia-za-zaetost/.

За автора

Вашият коментар