Конкурс за юристи и икономисти с награда 5 хил лева.

Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ и Мемориален фонд “Д-р Илко Ескенази” за осма поредна година обявява конкурс за писмен труд в областите “Право” и “Икономика”, свързан с членството на България в ЕС. Разработките трябва да са по актуален проблем свързан с правните и политически отношения между ЕС и Република България.

Илко Ескенази е бил експерт в Държавен комитет за наука и технически прогрес и е един от основните автори на наредба, с която за първи път в България на програмистите се признава творческия характер на създаването на програми и дори им се дават малки материални стимули. Благодарение на негови доклади, изказвания и публикации в издания на Международната организация по интелектуална собственост българските постижения в тази област получават международно признание.

През 1990г. е избран за народен представител във Великото народно събрание. Инициира и предлага много закони, свързани с икономическото развитие, инвестициите, интелектуалната собственост. Оглавява междуведомствената комисия по асоцииране на България към Европейския съюз.

От 1990г. до смъртта си той е вицепрезидент на Международната фондация „Св.св. Кирил и Методий“. След неговата смърт неговите близки и приятели, заедно с ръководството на Фондацията основават Мемориален фонд „Д-р Илко Ескенази“, който ежегодно подбира с конкурс способни студенти в областта на правото и икономиката, дава им ежемесечни стипендии, организира им срещи с видни учени, политици, дипломати. От 2005г. година Мемориалният фонд организира конкурс за разработки на млади хора по въпросите на европейската интеграция в областите право и икономика.

 

Изисквания към разработките:

 

За юристи:

Аналитични разработки по проблеми в една от следните области:

– Промени в институциите и органите на ЕС; – Промени в процедурите за приемане на правните актове на ЕС; – Пакт за стабилност на Еврозоната и България.

Проблеми на прилагането на правото на ЕС в Република България при условията на Лисабонския договор.

Правни проблеми, свързани с бъдещото присъединяване на Република България към Шенгенското пространство.

Правни проблеми на медиите и Интернет, свързани с правото на ЕС.

За икономисти:

Изследване на съществуващите европейски програми в областите:

– Екология;

– Енергетика;

– Обща селскостопанска политика.

Сравнителен анализ и съпоставяне на икономическите политики и програмите за тяхното изпълнение в периода 2014-2020 година.

За или против Данък върху финансовите транзакции.

Валутни курсове и международно разпределение на труда.

 

В конкурса могат да участват всички юристи и икономисти до 35 годишна възраст, както и всички студенти от юридическите и икономически специалности. Всеки участник може да представи само един труд. Не се допускат трудове с повече от един автор. Срокът за подаване на документи и на конкурсни работи е от 9 до 13 април 2012г. (понеделник-петък), от 14 до 16 ч. на адреса на Международна фондация ”Св.Св. Кирил и Методий” – София 1504, ул. “Васил Априлов” № 3.

На място се попълва молба-формуляр, за която ще трябва да носите снимка и автобиография. Разработките се предават на хартия и на електронен носител Те трябва да са между 20 и 50 страници, с не повече от 2000 символа на страница.

Наградите са две, за право и за икономика, всяка е с размер на 2 500 лева.

 

За повече допълнителна информация: www.cmfnd.org.

 

mediacafe.bg – Надина Чолакова