Обучение за проекти по програмата „Младежта в действие“

В София ще се проведе обучение за разработване на проекти по програма „Младежта в действие“. Семинарът се организира от Националния център „Европейски младежки програми и инициативи“ и ще се състои от 5 до 10 март 2011 г. Работният език на обучението е английски, а темата – Get Involved: Youth Democracy projects development. Курсът цели да запознае участниците с необходимите критерии на проектните предложения за демократично гражданство. Младежите ще имат възможност и да намерят партньори за свои бъдещи проекти.

Кандидатстване

Обучението е насочено към ръководители на проекти, младежи и младежки лидери, студентските съвети, местните власти, както и към сдружения с нестопанска цел.Желаещите да участват трябва да попълнят електронен формуляр за кандидатстване.

Такси и стипендии

Няма такса за участие в обучението. Разходите за престоя на участниците се покриват от организаторите.

Краен срок: 31 януари 2011 г.

Допълнителна информация и формуляр за кандидатстване можете да намерите тук.

 

mediacafe.bg