Обучение за управление на проекти от 15.06 в София


От 15 до 18 юни 2011 г. в София ще се проведе обучение за управление на проекти по програма „Младежта в действие“. Целта на инициативата е да даде възможност на участниците да се запознаят с елементите на проектните предложения, а именно изготвяне на идеен проект, планиране на дейностите и бюджета, оценка и разпространение на резултатите от проекта. Семинарът се организира от Националния център „Европейски младежки програми и инициативи“ (НЦЕМПИ).Кандидатстване

Обучението е насочено към млади хора, младежки лидери и младежки работници. Кандидатите трябва да са участвали поне веднъж в проект по програма „Младежта в действие“, както и да принадлежат към младежка неправителствена организация. Ще бъдат одобрени 24 български младежи. Желаещите да участват трябва да попълнят формуляр за кандидатстване, който да изпратят по електронен път на trainings@youthbg.info.

Няма такса за участие. Организаторите поемат разноските по престоя и пътните разходи в едната посока на участниците.
Краен срок: 8 юни 2011 г.

Резултатите ще бъдат обявени на 10 юни.

Допълнителна информация може да намерите на интернет страницата на НЦЕМПИ.


mediacafe.bg

За автора