Платен стаж при европейския омбудсман

Европейският омбудсман предлага стаж за млади дипломанти. Стажът се провежда в Брюксел или в Страсбург в зависимост от нуждите на институцията. Стажантите имат задължението да разглеждат жалбите, подадени до европейския омбудсман, както и да правят проучвания, свързани с работата на службата. Работата им се ръководи от Правната служба към омбудсмана. Продължителността на стажовете е между 4 и 11 месеца.Стажът е насочен към кандидати
от държавите – членки на ЕС. Те трябва да имат диплома за завършено висше образование по право. Изискват се също така опит и задълбочени познания в областта на правото на ЕС. Владеенето на английски и френски език е задължително. Финансовата помощ за стажантите ще бъде определена според индивидуалните им доходи. Кандидатите, които нямат други източници на доходи за период от три месеца, могат да кандидатстват за стипендия. Размерът й е 25% от основната работната заплата на служителите в институцията.


Ще бъдат покрити и транспортните разходи до Брюксел или Страсбург за стажантите, които нямат друг източник на доходи.Кандидатстване


Желаещите трябва да изпратят формуляр, който могат да намерят на официалната страница на европейския омбудсман. Кандидатите трябва да изпратят и автобиография, мотивационно писмо, копие от притежавани сертификати и дипломи, копие от документ за самоличност и финансова декларация. Имената на одобрените стажанти ще бъдат съобщени до края на ноември 2011 г.


Краен срок: 31 август за стажовете, започващи от 1 януари.

Допълнителна информация можете да намерите наофициалната страница на европейския омбудсман.


mediacafe.bg

За автора