Семинар за журналисти

Асоциацията на европейските журналисти – България, кани журналисти и студенти по журналистика на  обучение по практически умения за достъп до информация. Семинарът ще се проведе от адвокат Александър Кашъмов от Фондация „Програма достъп до информация“. Лекцията ще бъде базирана на интересни казуси от практиката.

В обучението ще бъдат включени и практични насоки за работа с бази данни при журналистически разследвания на разнообразни теми. Ползването на базите данни като източник на интересни сюжети за журналистически материали е една от най-новите тенденции в световните медии. Големи международни организации вече адаптираха онлайн базите си, така че да бъдат удобен инструмент за разследванията на журналисти и неправителствени организации.

Особено интересни възможности предлага сайтът на европейската статистическа служба „Евростат“, където журналистите сами могат да създават графики и карти за илюстрация на статиите си, свързани с демографски, икономически и други въпроси на европейско ниво. Обучението за това как се използват инструментите на „Евростат“ ще бъде направено от Кристина Христова, ръководител на медиата „Европа“. Дневник.


Практични насоки
за работа с базите данни за законодателството на ЕС и информацията за юридическите лица, упражняващи стопанска дейност, ще даде Бойчо Георгиев, директор Правно-информационни системи, към издателство „Сиела“.

Семинарът ще се проведе в Информационния център на Представителството на Европейската комисия (ул. „Московска“ № 9, София) на 4 май от 15.30 ч. до 17.30 ч. Участието в семинара е безплатно, но тъй като местата са ограничени, става с предварително записване.

За участие в семинара, моля, изпратете кратка мотивация за вашата кандидатура на: team@aej-bulgaria.org или на Кристина Христова: kristinas@dnevnik.bg


mediacafe.bg