Стажантска програма по „Маркетинг, PR и Бизнес комуникации”

Фирма “Direct Market Media”, в рамките на стажантския си център „Learning by Experience”, предлага на студенти и специалисти, завършили своето обучение във ВУЗ, с интереси в областта на маркетинга, PR и бизнес комуникациите – участие в стажантска теоретично-практическа програма по „Маркетинг, PR и Бизнес комуникации”.

Продължителността на програмата е 8 седмици, като седмичната заетост е в рамките на 8 астрономически часа: 2 пъти седмично по 3 часа – практически занимания и веднъж седмично – двучасова семинарна част.

Защо да участвам в програмата по „Маркетинг, PR и Бизнес комуникации”?
Участието в теоретично-практическата програма е обвързано с придобиването на следните компетенции:

1. Практически умения по прилагането инструментариума на маркетинга – гаранция за успеха на всеки бизнес.
2. Практически умения по
стратегически маркетинг: стратегии, анализи, маркетинг и бизнес планове – гаранция за успеха на всеки мениджър, маркетинг мениджър и бъдещ предприемач.
3.
Придобиване на лидерски умения, самоорганизираност, умения за работа в екип.
4. Развиване на комуникативни умения – гаранция за успеха на всеки човек.
5. Придобиване на опит в правенето на PR публикации, бизнес кореспонденция и телемаркетинг. Докосване до магията на рекламата.
6. В процеса на практиката ще установят лични контакти с представители на пловдивски фирми, обществени и други организации.
7. Ще повишат нивото на уменията си по 8-те ключови компетентности, изисквани
от Европейския съюз, като основа за изграждането на индивидуалната личност.
8. В края на програмата на
стажантите, показали много добри резултати, ще бъде изготвен „професионален профил“, който ще можем да представим пред пловдивски фирми, търсещи специалисти с качества, отговарящи на даден „професионален профил“, в процеса на работата ни с фирмите от Пловдив и региона.

9. Възможност за започване на работа.

 

 

За всеки участник в програмата: стажантски договор; поименно удостоверение за преминатите теми и практики с оценки за изпълнението и постигнатите индивидуални резултати, след полагане на финален тест по теория и практика; възможност за финансово възнаграждение при постигнат успех в програмата
Всеки, проявил интерес към програмата, може да изпрати CV на имейл адрес: promomarketplovdiv@abv.bg

mediacafe.bg

За автора