Световно немско радио набира стажанти за клоновете си в Бон и Берлин

„Дойче веле“ (Deutsche welle) предлага стаж на начинаещи журналисти в своите радио, телевизия и интернет издания. Стажовете се провеждат в Бон и Берлин и продължават един или два месеца. Стаж Стажантите могат да кандидатстват за позиция в различните структури на „Дойче веле“. Стажовете в радиото, интернет страницата и DW академия се провеждат в Бон, а стажовете в телевизията се провеждат в Берлин.

Кандидатите имат възможността сами да изберат сферите на работа, сред които новини, култура, бизнес, актуални предавания, спорт. Задачите на стажантите са от журналистически и редакторски характер. Стажовете са с продължителност от един до два месеца.

Изисквания и кандидатстване
:
За стажовете могат да кандидатстват студенти, които са завършили три семестъра от следването си. Кандидатите трябва да имат практически опит в радио, телевизионната или интернет журналистиката.
Необходимите документи, които кандидатите трябва да изпратят, са:

– мотивационно писмо, включващо предпочитания отдел и период на стажа;
– автобиография със снимка;
– академично уверение;
– информация за практическия опит на кандидатите (3-5 предишни публикации), без електронни медии;
– свидетелства за владеене на чужди езици (при кандидатстване за чуждоезиковия отдел).

Кандидастването е разделено за различните структури, в които се провеждат стажовете.

Кандидатурите за стаж в радиото, интернет страницата или DW академия се изпращат целогодишно по електронен път на jouausb@dw.world.de или по пощата на адрес: Deutsche Welle, Journalistische Ausbildung, Bernhard Graf von der Schulenburg, Kurt-Schumacher-Straße 3, 53113 Bonn.

Кандидатурите за стаж в телевизията се изпращат по електронен път на fabian.von-der-mark@dw-world.de или по пощата на адрес: DW-TV, Fabian von der Mark, Voltastraße 6, 13355 Berlin.

Крайни срокове:

За стаж в радиото, интернет страницата или DW-Академия кандидатурите се подават целогодишно. За стаж телевизията кандидатурите се подават презоктомври за провеждане на стажа в периода януари – юни следващата година и през април за провеждане на стажа в периода юли – декември.

Допълнителна информация за стажовете можете да намерите на интернет страницата на Дойче веле.
Инфото е предоставено от НПСС (Националното представителство на студентските съвети в Република България).

mediacafe.bg

За автора