„Ангел Букорещлиев“ с концерт в Деня на етническата толерантност

Пловдивското певческо дружество „Ангел Букорещлиев“ ще отбележи Международния ден на етническата толерантност с концерт на 16 ноември (четвъртък) от 18:30 часа пред сградата на ППД „Ангел Букорещлиев“, която  се намира на едноименната улица „ Ангел Букорещлиев“№ 18А. Присъстващите на събитието ще имат възможността да чуят песни, представящи фолклора на различни етноси.

Пловдивското певческо дружество „Ангел Букорещлиев“ е основано през далечната 1895 година в къщата на Никола Попов. Там се събират 18 ентусиазирани почитатели на музиката, които решават да създадат хор. За диригент е поканен Ангел Букорещлиев – учител по пеене в Пловдивската мъжка гимназия. Няколко месеца по-късно – на 4 март 1896г. – се провежда Учредително събраниe, на което любителският мъжки хор е преименуван на Пловдивско певческо дружество. Член 1 на неговия Устав гласи: „Певческото дружество се създава, за да развива и разпространява българското и славянско пеене и въобще художествената музика“.

Изявата на ППД „Ангел Букорещлиев“ в Деня на толерантността се организира с любезното съдействие на отдел „Култура, археология и културно наследство“  към Община Пловдив.

На 16 ноември 1995 година държавите членки на ЮНЕСКО приемат Декларация с принципите на толерантността. Година по-късно Генералната асамблея на ООН предлага ежегодно на тази дата да се отбелязва Международния ден на толерантността.

Толерантността е морална стойност, която предполага пълното зачитане на другите, техните идеи, практики или убеждения, независимо дали са различни от нашите. В този смисъл тя е признаване на разликите, присъщи на човешката природа, разнообразието от култури, религии или начини на поведение. Някои считат толерантността за основна ценност за хармонично мирно съжителстване. Смята се, че толерантността е в основата на добрите отношения между хората от различни култури, вероизповедания, раси и начин на живот.

За автора

Вашият коментар