СК „Самодива“ излиза на протест пред Общинския съвет в Пловдив

На 11 октомври (сряда) от 10.00 часа пред сградата на Общинския съвет в Пловдив ще бъде проведен протест на Спортен клуб „Самодива“. Повод за това е желанието на Общината да изгони клуба от стопанисваната и отремонтирана от него зала, в която същият се помещава по силата на сключен договор. От СК „Самодива“ разпространиха отворено писмо, в което разказват своята гледна точка за възникналото напрежение, негодувайки от публикации по темата в местна медия. Ето какво гласи то:

ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ СК САМОДИВА

Във връзка с публикации във в.Марица от 04.10.2023 г. и 06.10.2023 г., в които се излагат неверни твърдения относно СК ,,Самодива“, стопанисваната от СК ,,Самодива“ общинска собственост по силата на Договор за наем с Община Пловдив и Решение №265 взето с Протокол №15 от 07.09.2023 г. на Общински съвет Пловдив, реализирайки правото си на отговор заявяваме:

Решение №265 на ОбС Пловдив не е влязло в законна сила. Срещу същото има висящи жалби по закоустановения ред. Кметът на Община Пловдив няма задължения да изпълнява невлезли в сила решения на ОбС. Противно на интересите на Община Пловдив и обществеността, Началникът на Отдел Общинска собственост Пловдив г-н Аджеларов е издал уведомително писмо за освобождаване на залата от СК Самодива без влязло в сила решение на ОбС Пловдив и без сключен Договор за наем със СК ,,Ера“! В интерес на обществеността е залата на ул. ,,Никола Чернишевски“ да не остава без наемател СК ,,Самодива“, който редовно и стриктно заплаща наемните вноски и я стопанисва с най-добра грижа.

СК ,,Самодива“  НЯМА данъчни задължения и към момента, и по отношение на СК ,,Самодива“ няма „разследване“ на НАП!

Ползваните от СК ,,Самодива“ зали не са били обект на запечатване по влезли в сила наказателни постановления на НАП. Излагането на неверни твърдения е наказуемо!

Обектът на ул.,,Никола Чернишевски“ е предоставен на СК ,,Самодива“ с Решение на ОбС Пловдив от 2013 г.. Към момента на сключването на Договора за наем залата е била в състояние, негодно за ползване за каквото и да било, свърталище на наркомани, бездомни хора и безстопанствени животни /прилагаме снимки/.

С лични средства, не с общински, с помощта и доброволен труд на деца и родители, привърженици и симпатизанти на СК ,,Самодива“ залата е приведена във вид, годен за ползването й за тренировки на деца от 3 до 20 години!

Към 2018 г. интерес към тази зала не е бил наличен от друг клуб. СК ,,Ера“ винаги е ползвала зали, които са отоплени, климатизирани, осветени и охранявани от общински структури или частни такива срещу символични наеми. СК ,,Самодива“ сама отоплява, охранява, благоустроява и стопанисва общинските зали, отдадени й под наем.

Именно поради извършените съществени преустройства на залата на ул. ,,Никола Чернишевски“ от СК ,,Самодива“ за нейна сметка и в полза на Община Пловдив, като собственик, през 2018 г. с ново решение на ОбС Пловдив е подписан нов договор за наем с Община Пловдив за нов 5-годишен период.

Упоменатата в статията на в.Марица „втора зала“, стопанисвана от СК ,,Самодива“, находяща се на ул.,,Даме Груев“ в Двора на ОУ ,,Братя Миладинови“, е получена въз основа на Решение на Общински съвет, Пловдив, през 2021 година в състояние, негодно за ползване, противно на състоянието на залата, която се предлага в момента на СК ,,Ера“! Предлаганата от Община Пловдив зала за отдаване под наем на СК ,,Ера“ е годна за ползване, в същата квадратура като тази на СК ,,Самодива“, непосредствено до нея, но СК ,,Ера“ отказват с мотива, че е необходим ремонт!

Децата в СК ,,Самодива“ се занимават с различни танцови стилове, включващи класически балет, джаз, модерни танци, латино, национален фолклор и други стилове, с елементи от акробатика и гимнастика. Традиционни за страната са международните състезания на СК ,,Самодива“, провеждани в Многофункционална зала Колодрума – гр.Пловдив, Летен театър – гр. Бургас, Дворецът на културата и спорта – гр. Варна, и Спортна зала Арена – гр. Самоков, съдийствани от междуродно признати хореографи и корепетитори! Многобройни са спечелените призови места в международни състезания.

СК ,,Самодива“ има специална покана от Румънската федерация по спортни танци за участие в Международно танцово състезание, което ще се проведе в периода 27-29.10.2023 г. в град Александрия, Румъния! Участие ще вземат над 50 деца с над 35 различни танцови стила, включително представяне на традиционен български фолклор и със съвременна интерпретация!

Медиите в България са четвърта власт и ние сме убедени, че всяка уважаваща себе си медия проверява истинността на заявените факти и обстоятелства и дава думата на двете страни по спора, макар до момента никой да не ни е потърсил за становище! Категорични сме, че ще препятстваме възможността за всякакви корупционни схеми в Община Пловдив и Общински съвет Пловдив, с които се накърняват интересите на обществеността, заобикалят се законови процедури и се постигат позволени от закона цели с незаконосъобразни действия! Използването на морални и етични категории за манипулиране на общественото мнение чрез медийни публикации с непроверени твърдения не е в интерес на Пловдивската общественост!

За автора

Вашият коментар