Ученици от карловска гимназия се включват в кампания за събиране на бутилки

Професионална гимназия „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“ си поставя за цел да събере до  300кг пластмасови опаковки до края на годината

ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“, Карлово се включва към програма за образователни дейности, насочени към младежи, с която ще насърчи отговорното  и „зелено“ поведение  на децата. Училището се включва в дейностите на сдружение BG Бъди активен към програма „Младежи за околна среда“ на МОСВ, а заниманията за младите хора текат едновременно в три български града – Бургас, Карлово и Хасково.

 В рамките на участието си, и в партньорство с местния Младежки център, училището ще постави арт инсталацията Шишеяд, в която учениците ще могат да събират празни и смачкани пластмасови бутилки. По този начин от педагогическия съвет смятат, че ще стимулират участието и интереса към темата за разделно събиране у  децата  по креативен и забавен начин. „Целта ни е до края на учебната година да съберем над 300 кг. пластмаса. Искаме да изградим у нашите ученици самосъзнание за разделно събиране на отпадъци, да им помогнем да осъзнаят колко важно е това за опазване на околната среда  дело и колко значими малки крачки биха могли да правят те всеки ден, за да опазват околната среда“, казва инж. Топалски, Директор на училище „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“. Участието в програмата присъединява град Карлово към националната кампания „Искам да съм полезен…Рециклирай ме!“, целяща стимулиране разделно събиране на опаковки и тяхното рециклиране. Като част от нея, в близо 30 населени места са поставени арт инсталациите, наречени „Шишеяди“, които събират пластмасови бутилки и ги връщат за рециклиране. Организаторите очакват събраното количество да е над 20 тона до края на годината.

За повишаване на културата и знанията на участващите ученици по темата с опазване на околната среда и разделното събиране на отпадъци, училището планира да осъществи още редица различни занимания. Планирано е и въвличането на местните жители и общности в близост до училището към идеята за по-отговорно поведение и по-голяма ангажираност към града.

Населените места „притежатели“ на арт инсталациите за събиране на пластмасови бутилки вече са 24, като в цялата страна, до момента, има разположени над 45 „Шишеяда“ на различни места градски зони, като площади, училища и детски градини и други. Кампанията „Искам да съм полезен…Рециклирай ме!“ е част от проекта на сдружение BG Бъди активен – „Партньорство за красива и чиста България“, подкрепен от Фондация Кока-Кола.

Дейностите в трите града са в партньорство с местните РИОСВ (Регионалните инспекции по околна среда и води) и са част от програма „Младежи за околна среда“ на Министерство на околната среда и водите. Във всеки град, сдружението координатор, е ангажирало местен партньор, който да допринесе на регионално ниво със своя опит и ангажимент за повишаване на културата по опазване на околната среда.

Общо 180 са инициативите част от  Програмата на МОСВ „Младежи за околна среда“ и са по идеи на граждански организации, читалища, училищни настоятелства, младежки мрежи и природозащитни сдружения от страната. Те се изпълняват съвместно с 23-те регионални структури на МОСВ – Регионалните инспекции по околна среда и води, Дирекциите на националните паркове, Басейновите дирекции и Изпълнителната агенция по околна среда. 

Настоящата публикация  е изготвена от  сдружение BG Бъди активен по програмата на Министерство на околната среда и водите „Младежи за околна среда“ чрез възлагане от РИОСВ-Пловдив. Отговорност за съдържанието носят изпълнителите на инициативата и то не отразява задължително позицията на Министерството.

За автора

Вашият коментар