Увеличиха таксата за фирми извън регионалната система за управление на отпадъците

Регионалното сдружение за управление на отпадъците в Пловдив гласува повишаване на таксата за фирми извън регионалната система за управление на отпадъците. Решението бе прието единодушно на проведено заседание днес.

На Депото за неопасни отпадъци в с. Шишманци се депонират само 30 % от отпадъците постъпили на вход. Заради това таксата нараства само с 30 %, а именно – цената на тон битови отпадъци от производствена дейност за 2022 г. става 112, 78 лв./т., а за биоразградим отпадък – 71, 04 лв./т.

За фирмите, които депонират отпадъците си на сметището в с. Цалапица, се предвижда 100 % от увеличението на отчисленията като така таксата за тон битови отпадъци от производствена дейност се повишава от 134, 18 лв./т. за 2021 г. на 147, 18 лв./т. за 2022 г.

На срещата беше взето решение и за преустановяване на депонирането на обемни, хранителни и зелени отпадъци на Регионалното депо за неопасни отпадъци в с. Цалапица, предвид състоянието на инсталацията. Зам.-кметът по екология Анести Тимчев призова общините за строги мерки, свързани с намаляване натиска върху депото за твърди битови отпадъци в с. Цалапица. Той припомни, че там са монтирани камери за видеонаблюдение – на входа, на изхода и на товаро-разтоварната площадка с цел отстраняване на нередностите, правилно сметосъбиране и обработка на отпадъците.

Тимчев поиска нова среща в следващите 30 дни с представителите на общините-членове на РСУО относно създаване на единна организация за събиране, транспорт и обработка на зелените отпадъци. В същия период ще бъде забранено и приемането на обемни отпадъци като домакинска техника, мебели и др. на сметището в с. Цалапица. Общините ще създадат своя организация за тяхното събиране, обработване и довеждане до вид за Регионалното депо за неопасни отпадъци.

За автора

Вашият коментар