Чакат становище от Министерството на културата за опера до Колодрума

Община Пловдив ще изчака становище от Министерството на културата за терена до зала Колодрума, предложен за изграждането на опера. Това стана ясно след проведената днес среща между кмета Здравко Димитров, зам.-кмета по култура Пламен Панов и Любозар Фратев и Илко Николов от фондация „Дом за пловдивската опера“. Предстои нова среща в този формат след като принципалът на операта излезе с решение.

„Моето лично мнение е, че теренът е подходящ, но нека Министерството на културата, както е редно, да даде своето становище“, подчерта кметът Здравко Димитров.

„Цяла Европа говори за денцетрализация на културата и изграждането на нова опера в близост до зала Колодрума е стъпка в тази посока“, заяви от своя страна зам.-кметът Пламен Панов.

Фондация „Дом за пловдивската опера“ днес внесе своето становище по темата. В него се предлага създаването на работна група, която да проучи градоустройственото и обемно-пространствено ситуиране на сградата.

„Предложеното от кмета Здравко Димитров място е с добра транспортна комуникативност, дава възможност за добри архитектурни решения, но е спорно предвид функциите на сграда като опера или театър. Те са представителни и обикновено подобни здания са в центъра“, обясни Любозар Фратев.

Илко Илиев обърна внимание, че все пак след 6 години има предложен терен, което е отправна точка за стоежа за нова опера.

Община Пловдив ще изчака становище от Министерството на културата за терена до зала Колодрума, предложен за изграждането на опера. Това стана ясно след проведената днес среща между кмета Здравко Димитров, зам.-кмета по култура Пламен Панов и Любозар Фратев и Илко Илиев от фондация „Дом за пловдивската опера“. Предстои нова среща в този формат след като принципалът на операта излезе с решение.

Вашият коментар