Министерството на културата пожела успех на подалото оставка ръководство на НДК

Във връзка с информацията за депозираните от членовете на Съвета на директорите на НДК молби за освобождаване до министъра на културата, Министерство на културата иска да внесе следните уточнения:

Екипът на МК покани на работна  среща ръководството на НДК. На нея се обсъдиха констатациите от извършения от Министерството одит, както и взетите  управленски решения, свързани с развитието  на НДК. Уговорена беше нова целева среща по възникналите проблеми  и намиране на работещи и законосъобразни решения. След края на работната среща МК бе уведомено за депозираните молби за освобождаване.

Министерство на културата ще се съобрази с изразената  лична воля на Съвета на директорите на НДК, но се надява до промяната в управленските органи сегашният Съвет на директорите да прояви професионализъм и отговорност.

Министър Минеков и екипът на МК благодарят и желаят успех на досегашното ръководство на НДК.

За Министерството основен приоритет продължава да бъде НДК да се развива като водещ и отговарящ на съвременните стандарти конгресен и културен център.

За автора

Вашият коментар