Изявеният пианист и преподавател проф. д.н. Явор Конов в Пловдив

Изявеният пианист и преподавател проф. д.н. Явор Конов от НБУ представя в Пловдив книгата си „Падре Атанасиус Кирхер (1602-1680) и неговата Musurgia Universalis (Рим, 1650): Itinerarium illustratum“ 

Професор д.н. Явор Конов ще представи в АМТИИ изследването си „Падре Атанасиус Кирхер (1602-1680) и неговата Musurgia Universalis (Рим, 1650): Itinerarium illustratum“. 

Според думите на самия проф. Конов, книгата му е вдъхновена от живота и делото на енциклопедиста Атанасиус Кирхер – немски учен, монах от ордена на йезуитите, професор по математика и науки за изтока, личност от годините на един особен преход в цивилизационната ни история от Средновековието към модерното време. В центъра на изследването е музикалната енциклопедия „Всеобща музургия“ (Musurgia Universalis), която Атанасиус Кирхер издава в 1650 г. 

„Музургията“ на Кирхер е съставена в 10 части и започва с анатомия на органите на слуха, преминава през изследване на гласовия апарат на човека и навлиза в изследването на законите на музикалната хармония. В следващите части енциклопедистът разглежда хармонията в големите произведения, актуалните музикални инструменти от неговото време, сравнението между „древната“ и „съвременната музика“, а също така предлага и таблици с всевъзможни комбинации на музикалните интервали. Изследването  на Кирхер впечатлява и с това, че е един от първите целенасочени опити да се „препишат“ реални цветови решения на музикалното звучене.

Независимо, че Кирхер е любимецът на Умберто Еко и италианският енциклопедист му посвещава редица свои изследвания, това не помага ренесансовият философ да получи заслужената си в днешно време популярност. От тази гледна точка трудът на проф. Явор Конов е приносен за развитието на музикалното и всеобщото познание, като запълва останали до момента бели петна в информацията за рецепцията на изкуството през 17 в. 

Проф. Конов ще съпроводи представянето на книгата си със собствено изпълнение на пиано на  вариации от Джироламо Фрескобалди, в които, според пианиста, е концентрирана „цялата изкусност на ренесансовото гласоводене в наглед несложната клавирна фактура“.

Постиженията на проф. д.н. Явор Конов се радват на признание не само в България, но и в най-авторитетните чуждестранни институции в областта на музикалното изкуство-Ателието за изследвания към Центъра за барокова музика във Версай и факултета по музика и музикознание на Парижкия университет (Сорбоната).

Модератор на събитието на 22.02. от 17.00 ч. в зала „Проф. „Иван Спасов“ в АМТИИ е проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак, зам.-ректор по научната дейност. 

Вашият коментар