Пост-културната сцена се завръща за сезон 2

Лого5 откриват новият сезон 2016-2017

Подземието на Петното продължава да приютява банди и артисти, които не се вписват напълно в масовия и популярен културен контекст в страната.

Пространството в подземния етаж на Петното на Роршах поставя началото на своя втори сезон на 16-ти септември. И през сезон 2016-2017 там място ще намерят  музикални събития, литературни клубове, концерти, тематични вечери, изложби, театър, кинопрожекции, а начало на събитията „под“ Петното ще дадат Лого5.

Как, казвате, ще е умряла културата като има толкова културни събития? Културни, но само на документи. Събития, които хората масово наричат арт. Арт, доближаващ се до една халтура, едно непрестанно лутане и блъскане по стените на некачественото и лошия вкус.

Какво следва след смъртта на културата? Следва една пост-културна война, война срещу арт-а и невежеството. Война, след която големите липси ще бъдат запълнени. Войната, която цели да съхрани и отгледа млади воини на неподправената култура в нещо като инкубатор, за да могат те да развият и пръснат идеите си. Такъв инкубатор е “Пост-културната сцена”.

Под името Пост-културната сцена стои голям обмен на идеи, чиято цел е да обособят едно пространство, където хората да изразяват независимо себе си, своите желания, цели и мечти. Сцената ще търси изкуството като такова, не арт-а, преекспониран и подменен от много масови фестивали и събития, които ни заливат с „арт”. Това социално пространство взима преди всичко гласа на зрителите, няма задни финансови идеали и изгоди.

Зад Пост-културната сцена стои и един голям пласт от идеология. Повече за екипа, създаването, целите и идеите на Пост-културната сцена можете да чуете от самите ѝ създатели Тони Шнитер и Никола Николов:

Какво е Пост – културната сцена, вижте ТУК?

За автора

Вашият коментар