Последна възможност за кандидатстване по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ по Културния календар

Проектите, които се одобрят сега, стават част от Културния календар на Пловдив за 2023 година

Община Пловдив напомня, че утре – 31 август, в 17.00 часа приключва приемането на документи за кандидатстване по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“  от Наредбата за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата, част от календара на културните събития на Община Пловдив“ за 2023 г.

Това е най-важната и интересна част от Културния календар на града, тъй като обхваща организирането и провеждането на значими фестивали, биеналета, панаири на изкуствата, отделни събития в различните видове изкуства, социализация на културно историческото наследство, неформално образование в сферата на културата, стимулиране на иновативни практики и експериментални форми и много др., които се реализират на територията на Община Пловдив.

Кандидатствайки на проектен принцип сега, точно тези събития създават разнообразието и богатството на културния живот на Пловдив през следващата година, когато започва изпълнението на проектите.

Документите за кандидатстване по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ се приемат ежегодно от 1 до 31 август в годината, предхождаща реализирането на проектите, в Деловодството на Община Пловдив на пл. „Стефан Стамболов“1 с кореспондент Отдел „Култура, археология и културно наследство“, завеждат се в регистър и се разглеждат от комисиите по чл.6, ал.2 в сроковете и по реда, регламентирани в Наредбата.

Пакетът документи е наличен на страницата на община Пловдив https://www.plovdiv.bg/ целогодишно, в раздел „Култура“. Документи могат да се подават и по електронен път на адрес: culture@plovdiv.bg , подписани с електронен подпис на кандидатстващото за финансиране юридическо или физическо лице, също в срок до 17.00 ч. на 31 август 2022 г.

За автора

Вашият коментар