Приемат предложенията за държавната награда „Св. Паисий Хилендарски” до 1 септември

Министерството на културата напомня на държавните органи и неправителствените организации, свързани с културата, че приема предложения за награждаване за 2022 г. с годишната Държавна награда „Св. Паисий Хилендарски” за стимулиране на български творци и изпълнители на произведения, свързани с българската история и традиции. Наградата е учредена по силата на чл. 19 от Закона за закрила и развитие на културата и с ПМС № 149 /от 28.07.2000 г., обн. ДВ бр. 64 от 2000 г./.

Предложенията до министъра на културата следва да съдържат мотивите за награждаване, свързани с приноса на твореца към националната културна идентичност и духовни ценности, както и кратки биографични данни и данни за контакт с номинирания.

Писмените предложения ще се приемат в деловодството на Министерството на културата в срок до 01. 09. 2022 г. включително, на адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски” № 17, телефони за справка – 02/ 94 00 930, 02/ 94 00 827.

Отличието се връчва от министър-председателя на Република България в тържествена обстановка по повод Деня на народните будители – 1 ноември. На наградените се връчват грамота и почетен знак, на които е изобразен Свети Паисий Хилендарски. Носителите на наградата получават и парична сума в размер на 10 000 лв.

Носители на държавната награда „Свети Паисий Хилендарски“  последователно от 2000 г. са: проф. Вера Мутафчиева, акад. Светлин Русев, проф. Стефан Данаилов, Йордан Радичков, проф. Христо Христов, арх. Богдан Томалевски, Богомил Райнов, Валери Петров, Рангел Вълчанов, проф. Крум Дамянов, Наум Шопов, Христо Ганев, проф. Елка Бакалова, Анжел Вагенщайн, акад. Антон Дончев, акад. Васил Казанджиев, Владимир Зарев, Васил Михайлов, проф. Димитрина Гюрова-Савова, проф. Вера Найденова и проф. Надежда Драгова.

Припомняме, че 300-годишнината от рождението на Паисий Хилендарски беше включена в Списъка на бележити годишнини на организацията за периода 2022-2023 г. и се чества с различни инициативи през цялата година.

За автора

Вашият коментар