Реставрират и обновяват пловдивските музеи с 800 хиляди лева

Община Пловдив спечели проект за безвъзмездно финансиране по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ в размер на 781 550 лева. В проекта на община Пловдив със заглавие „Културното наследство на Пловдив, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ са включени 7 културни институции – Градска художествена галерия, Регионален исторически музей, Регионален археологически музей, Регионален етнографски музей, Регионален природонаучен музей, Народна библиотека „Иван Вазов“ и ОИ „Старинен Пловдив“.

Безвъзмездната финансова помощ в размер на 781 550 лева, се финансира от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство. Срокът на изпълнение е  20 месеца.

Партньор на община Пловдив е  Cross-Cultural Introduction AS (CC-Intro AS) , НПО от Норвегия.

Реализацията на проекта на община Пловдив цели най- общо да подобри управлението и представянето на културното наследство на хилядолетния град  чрез ревитализиране, реставриране и обновяване на пространства в 7-те културни институции в рамките на града, както и да насърчи културното предприемачество в общината.  Дейностите, които са заложени по проекта ще създадат по-широк интерес към културното наследството и чрез създаване на нови предприемачески идеи ще генерират приходи впоследствие.  Със средствата от безвъзмездната помощ ще се обновят и ревитализират помещения; ще се закупят витрини за постоянните експозиции и техника за интерактивно представяне на експонатите; ще се разработи мобилно приложение – тип quest игра, което ще представя сградите, залите и част от експонатите на културните институти по интригуващ за посетителите начин, включващо аудио гайд. Приложението ще е базирано на истории от града като ще добавя стойност в привличането на по-младата аудитория и на туристите в града, както и ще донесе ползи за устойчиво развитие на бизнеса в общината.

Проектът включва и обучение на експертния персонал на културните оператори за повишаване на капацитета им в областта на предприемачеството и маркетинга.  Чрез дейностите се цели да се подобрят условията за опазване, управление и представяне на културните ценности на Пловдив, като чрез ревитализиране на помещенията и разработване на мобилно приложение, се създадат условия за привличане на нови публики.

Коментари (1)

  1. Как обикновените граждани да спазват законите, след като институциите и администрацията не го правят?!
    Правителството нарушава Закона за Държавния бюджет, който избралото го мнозинство в НС е приело и това съвсем разбираемо води до протестни настроения сред музейните служители. Какво да кажем обаче за административните ръководители на регионалните и общински музеи – общините, в немалко от които също се нарушават закони като не спазва принципа за мандатност на музейните директори. В някои случаи вече над десетилетие. Имам предвид член 28, ал. 5 и 6 от Закона за Културното наследство, както и член 5, ал. 3 от Закона за закрила и развитие на културата. Може би трябва да посрещаме бежанците от войната със следното приветствие: „Добре дошли в България, държавата в която законите са врата у поле!“ Аз, ако оглавявам такав институция, би ме било срам да протестирам. В случая на Община Пловдив, където са особено последователни в непровеждането на конкурси, тези 800 хилки ще дойдат в ръцете на хора с отдавна овехтели умения и познания, заемащи постовете си по силата на кметска симмпатия или такава на други високопоставеници. Какво стана с проекта за дигитализация? За един приятел питам? Че иска да чете онлайн пловдивски вестници от 30-те години на ХХ век. Да не стане така и с този грандиозен проект. Едни наши хора и едни техни фирми да взамат едни пари.

    Отговор

Вашият коментар