Дебютният роман на Г. Господинов с ново издание

Специално издание на дебютния роман на Георги Господинов

Този роман нямаше да бъде възможен в друго десетилетие освен в 1990-те. Векът беше млад в последните си години, паднаха стени, езикът се отвори, всичко изглеждаше  възможно и постижимо, започваше отначало. Така ни се случи, да бъдем млади за последен път през 90-те. Да минем през цялата им мизерия. И през цялото им възхитително усещане за свобода и общност. Там някъде имахме и загубихме жени и приятели, смисъл и надежда. Нашите балади и разпади бяха част от едни по-големи разпади, които също са част от книгата. На 90-те с любов и омерзение е посветен този роман. И благодарен.

Георги Господинов, из предговора към специалното издание

„Естествен роман“ навършва 20 години. От излизането си през 1999 г. не е преставал да вълнува различни поколения читатели. В този смисъл той е „щастлива книга“, както пише в послеслова си Бойко Пенчев. Преведен е по цял свят на повече от 20 езика, с отзиви в Ню Йоркър, Таймс, Гардиън и други световни издания. Част от тях публикуваме в края на книгата като свидетелство за отзвука, който един български дебютен роман може да предизвика у нас и по света. 

„Естествен роман“ се преподава в няколко световни университета, обект е на студии, магистърски и докторски тези. През 2014-а влиза в класацията на 20-те най-добри източноевропейски романа на Library Things, заедно с автори като Иво Андрич, Ярослав Хашек, Мирча Картареску и др.

Отдавна изчерпаното специално издание на романа отпреди пет години с предисловие от автора, надникване в тефтерите му, отзиви от България и света, послеслов от Бойко Пенчев, библиография на преводите и др., излиза сега с малки промени и допълнения в трети лимитиран тираж.

Отзиви за романа по света

Малък изискан шедьовър…
Франкфуртер алгемайне цайтунг, 2007

Един невлизащ в никакви категории роман, нежен и безмилостен…
Page, Paris 

Машина за истории
Куриер, Женева

Анархически експериментален дебют за Господинов
Ню Йоркър

Земен и интелектуален едновременно
Гардиън

Естествен роман е щастлива книга. Успешни книги има много, щастливите са малко…
Естествен роман вече не е просто роман, а название на жанр

Вашият коментар